SAGATAVOTA LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS GADAGRĀMATA 2019

23-03-2019

Sagatavota un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) mājaslapā publicēta LZA darbības pārskata par 2018. gadu jeb LZA Gadagrāmatas 2019 elektroniskā versija. Grāmatā apkopotie dati un informācija aptver laika posmu no 2018. gada 15. marta līdz 2019. 15. martam.

Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata tiek sagatavota kopš 1990. gada. Nākamie izdevumi iznākuši 1992., 1992./1993. gadā un kopš 1995. gada - katru gadu. Gadagrāmatas elektroniskās versijas publicētas LZA mājaslapā sākot ar 2001. gadu. Gadagrāmatas drukātā formātā visiem interesentiem būs pieejamas LZA Pavasara pilnsapulces laikā š.g. 4. aprīlī.

Ilze Stengrevica,
LZA sabiedrisko attiecību speciāliste

Powered by Elxis - Open Source CMS