IN MEMORIAM

23-03-2019

Aleksandrs JEMEĻJANOVS
(05.02.1938. - 09.03.2019.)

9. martā, 81 gadu vecumā mūžībā devās Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, viens no Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) dibinātājiem, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes profesors Dr.habil.agr., Dr.med.vet. Aleksandrs Jemeļjanovs.

Aleksandrs Jemeļjanovs dzimis Rīgā 1938. gada 5. februārī. 1961. gadā viņš absolvēja Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. 1971. gadā Vitebskas Veterinārmedicīnas akadēmijā (Baltkrievija) ieguva doktora grādu veterinārmedicīnā, bet 1991. gadā - habilitēto zinātņu doktora grādu (Krievija).

A. Jemeļjanova darba mūžs saistīts gan ar pedagoģisko, gan zinātnisko, gan administratīvo jomu. Viņš bijis skolotājs Bebrenes veterinārajā tehnikumā (1961-1962), strādājis par veterinārā dienesta inspektoru (Bebrene, 1962-1963) un Valsts mākslīgās apsēklošanas stacijas direktoru (Daugavpils, 1963-1966), bijis pētnieks Latvijas Lopkopības un veterinārijas zinātniskās pētniecības institūtā (1969-1982), no 1985. gada viņš bija šī institūta direktors. A. Jemeļjanovs bija LPSR lauksaimniecības ministra vietnieks (1982-1985). LLU Veterinārmedicīnas fakultātē profesors Jemeļjanovs vadījis gan studiju kursus, gan virkni promocijas darbu, t.sk doktora disertācijas veterinārmedicīnā.

Profesora A. Jemeļjanova vadībā tika veikti pētījumi par dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu, pētīts iespējamais piesārņojuma līmenis, īpaši veselīgas pārtikas aspektā un tika izstrādāti pasākumi seku likvidēšanai.

Zinātnieks bija LZA īstenais loceklis (1999), LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļas Padomes loceklis, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas Padomes loceklis, viens no Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas dibinātājiem (1992) un ilggadīgs tās viceprezidents, LLMZA Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskās nodaļas vadītājs (2002-2004), kā arī Ņujorkas Zinātņu akadēmijas loceklis (1995). 2014. gadā viņš kļuva par valsts emeritēto zinātnieku.

Akadēmiķa Aleksandra Jemeļjanova mūža ieguldījums ir ļoti nozīmīgs lauksaimniecības, veterinārmedicīnas un pārtikas zinātņu nozarēs. Viņa iesāktos darbus šobrīd turpina vairāki zinātņu doktori un sadarbības partneri Latvijas universitātēs un zinātniskajos institūtos.

Sit tibi terra levis!

Powered by Elxis - Open Source CMS