PĀRSKATS PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2018. GADĀ

17-04-2019

2018. gadā notika 29 Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītes (200 dienas), un Latvijā ieradās 47 ārvalstu zinātnieki (302 diena). Īstermiņa vizīšu iedalījums pēc to mērķa:

 • Kopprojektu izpilde un/vai regulāra zinātniskā sadarbība.

9 Latvijas zinātnieki zinātniskās sadarbības ietvaros ārzemēs pavadīja 61 dienu. Programmas ietvaros Latvijā ieradās 21 zinātnieks, sadarbības projektu ietvaros Latvijā pavadot 159 dienas;

 • Dalība konferencēs/semināros. Izmantojot LZA apmaiņas programmas iespējas, no Latvijas uz konferencēm devās 15 zinātnieki, ārzemēs pavadot 55 dienas. Latvijā programmas ietvaros konferences apmeklēja 22 zinātnieki, Latvijā pavadot 97 dienas;
 • Individuāls pētniecisks darbs. Šo iespēju izmantojuši 6 Latvijas zinātnieki, ārzemēs pavadot 76 dienas. Pētnieciskā darba iespējas Latvijā ar LZA grantu izmantoja 3 zinātnieki, pētniecisko darbu Latvijā veicot 14 dienas;
 • Darbs arhīvos un muzejos. Šādu iespēju izmantojis viens Latvijas pētnieks (8 dienas) un viens ārvalstu pētnieks (14 dienas).

 

Divpusējās sadarbības apmaiņas braucieni 2018. gadā

Nr. p.k.

 

LZA partnerinstitūcija - zinātņu akadēmija (ZA)

Apmaiņu kvota vai pēc vienošanās (***)

 

Īpaši nosacījumi un ieteikumi

2018. gadā izmantoto dienu (vizīšu)skaits

No Latvijas

Uz Latviju

1

Austrijas ZA

***

Tikai Austrijas ZA institūti

-

-

2

Baltkrievijas NZA

50 dienas

 

6(1)

38 (7)

3

Berlīnes-Brandenburgas ZA

6 nedēļas

Tikai kopprojekti

-

-

4

Bulgārijas ZA

12 nedēļas

 

18 (3)

34 (5)

5

Čehijas ZA

 

Tikai kopprojekti

18 (2)

10 (2)

6

Gruzijas ZA

4 nedēļas

 

-

-

7

Igaunijas ZA

75 dienas

 

19 (2)

75 (7)

8

Itālijas ZA

60 dienas

 

4 (1)

-

9

Izraēlas ZA

6 nedēļas

 

-

-

10

Lietuvas ZA

75 dienas

 

67 (13)

52 (14)

11

Melnkalnes ZA

21 diena

 

-

-

12

Polijas ZA

100 dienas

 

34 (2)

77 (9)

13

Slovākijas ZA

21 diena

 

-

-

14

Ukrainas NZA

30 dienas

 

-

-

15

Ungārijas ZA

7+7 dienas

1 vizīte (proj.)

1 vizīte (ind.)

6 (2)

16 (3)

16

Zviedrijas Hum. ZA

28 dienas

 

28 (3)

-

 

KOPĀ:

 

 

200 (29)

302 (47)

 

Kopprojekti ar ārvalstu zinātņu akadēmijām

LZA - Bulgārijas ZA kopprojekti, 2018.-2020. gads

 • "Digitālo ekosistēmu attīstība un ieviešana mākslas, kultūras un izglītības jomā" (GitaSeņka, Latvijas Kultūras koledža; Assoc. prof. Desislava Paneva-Marinova (Desislava Paneva-Marinova), Bulgārijas ZA Matemātikas un informātikas institūts)
 • "Ādas audzēju multispektrālā un fluorescentā attēlošana" (Prof. Jānis Spīgulis, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts; Assoc. prof. Jekaterina Borisova (Ekaterina Borisova), Bulgārijas ZA Neorganiskās ķīmijas institūts)
 • "Baktēriju un micelijsēņu mijiedarbības optimizēšana ogļūdeņražu biodegradācijas procesā" (Dr.biol. Olga Mutere, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts; Assoc. prof. Zlatka Aleksijeva (Zlatka Alexieva), Bulgārijas ZA Mikrobioloģijas institūts)

 • "Reliģija un identitāte Bulgārijā un Latvijā" (Dr.hist. Inese Runce, LU Filozofi jas un socioloģijas institūts; Assoc. Prof. Jekaterina Anastasova (Ekaterina Anastasova), Bulgārijas ZA Folkloras un etnoloģijas institūts ar Brīvdabas muzeju)

 • "Persistenta cilvēka herpesvīrusa infekcija kā autoimūnā tireoidīta attīstības veicinātājfaktors" (Assoc. Prof. Modra Murovska, RSU A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts; Assoc. Prof. Katerīna Todorova (Katerina Todorova), Bulgārijas ZA Eksperimentālās morfoloģijas, patoloģijas un antropoloģijas institūts) "Kviešu
 • (Triticum aestivum L.) ģenētiskā materiāla izturības invertējums pret dažām sēnīšu slimībām" (Prof., Dr.biol. Biruta Bankina, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Prof. Rosica Rodeva (Rossitza Rodeva), Bulgārijas ZA Augu fizioloģijas un ģenētikas institūts). LZA -

 

Čehijas ZA kopprojekti, 2019.-2021. gads

 • "Latviešu un rietumslāvu lingvistiskie un kultūras kontakti: pagātne, tagadne, perspektīva" (Dr.philol. Anna Stafecka, LU Latviešu valodas institūts; Dr. Miroslavs Jankovjaks (MirosławJankowiak), ČZA Slāvu valodu institūts) 150 LZA STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
 • "Plānas plēves optoelektronikai - sagatavošana un defektu pētījumi II" (Prof.Jurijs Dehtjars, RTU Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts; Dr.MihailsNovotnijs (Michael Novotny), ČZA Fizikas institūts)

 

LZA - Polijas ZA kopprojekti, 2018.-2020. gads

 • "Pagātne tagadnē. Postpadomju mantojums Polijā un Latvijā II" (Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūts; Prof. Dagnoslavs Demskis (Dagnoslaw Demski), PZA Arheoloģijas un etnoloģijas institūts)
 • "Livonija un Polijas - Lietuvas ūnija" (Žečpospoļita) 16.-18. gs. (Dr.hist. Mārīte Jakovļeva, LU Latvijas vēstures institūts; Prof. Boguslavs Dubašs (Bogusław Dybaś), PZA Vēstures institūts)
 • "Polijas - Latvijas, Latvijas - Polijas lingvistiskās un kultūras saites" (Dr.philol. Anna Stafecka, LU Latviešu valodas institūts; Dr. Malgoržata Ostrovka (Malgorzata Ostrowka), PZA Slāvu valodas institūts)
Powered by Elxis - Open Source CMS