IZSLUDINĀTS KONKURSS PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS ATBALSTA SAŅEMŠANAI (3. ATLASES KĀRTA)

3-05-2019

Konkursā pieteikumus var iesniegt LR zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas un LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti.

Atbalstāmās darbības:

 • fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana,
 • tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana,
 • zināšanu un tehnoloģiju pārnese,
 • kompetenču pilnveidošana,
 • starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana;
 • bakalaura, maģistra vai doktoru darbu vadīšana un recenzēšana;
 • citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošana.


Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 15. jūlijs.

Pieejamais finansējums ir 15 120 078 EUR: 

 • ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem 7560039EUR;
 • ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem 7560039EUR,no kuriem 1512007,80EURplānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Aicinām Jūsu izstrādātos pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumus iesniegt POSTDOC elektroniskajā sistēmā.

Lai iegūtu piekļuvi PostDoc elektroniskajai sistēmai, lūdzam aizpildīt līguma formu un tā pielikumu, tai skaitā lietotāju tiesību veidlapu. Institūcijas paraksttiesīgās personas parakstītu līgumu lūdzam iesniegt aģentūrā.

Tās institūcijas, kurām jau ir līgums par PostDoc elektroniskās sistēmas lietošanu, aicinām iesniegt lietotāju tiesību veidlapas ar paraksttiesīgās personas parakstu kā pielikumus jau esošajiem līgumiem.

Ja institūcija vēlas rīkot pieteikumu priekšatlasi, tās norisei VIAA ir izstrādājusi Zinātnisko institūciju un komersantu Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikumu ar tā pielikumiem.

Kontaktinformācija:

 • Ineta Kurzemniece, VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļas vadītāja, tālr.: 67814328 , e-pasts:
 • Līga Mirlina, VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļas vecākā eksperte, tālr. 67785472, e-pasts: .


Līguma forma piekļuvei PostDoc elektroniskajā sistēmā, konkursa un priekšatlases nolikumi un pielikumi atrodami VIAA mājaslapā.

Powered by Elxis - Open Source CMS