AICINA PIETEIKTIES BALTIC BONUS PROGRAMMAS FINANSĒJUMAM

3-05-2019

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi iesniegumu pieņemšanu Baltic Bonus programmā par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar partneriem no Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Pieteikumus finansējuma saņemšanai aicinātas iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuri kopā ar sadarbības partneriem no Baltijas valstīm vai Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm - Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Vācijas un Polijas - ir izstrādājušas vai īsteno pētniecības vai inovācijas projektus.

Šogad maksimālais finansējuma apmērs projektam ir 2500 eiro, ko var saņemt, ja pieteiktajā projektā ir sadarbības partneris vai partneri no Baltijas valstīm. Projektam, kurā ir iesaistīts partneris vai vairāki partneri no Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm, būs pieejams finansējums 1500 eiro apmērā.

Uz programmas finansējumu pieteicējs var pretendēt par projektu, kas iesniegts programmas nolikumā minētajā ES un to izpildinstitūciju administrēto programmu vai ierosmju projektu konkursā laikā no 2017. - 2019. gadam un kura novērtējums sasniedzis konkursā noteiktā kvalitātes sliekšņa vērtību.

Baltic Bonus programmas finansējumu pieteicējiem piešķirs, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību VIAA lietvedībā, kā arī Baltic Bonus programmai pieejamā finansējuma apmēru 2019. gada valsts budžetā. Pēc šo finanšu resursu pilnas apguves, VIAA pārtrauks iesniegumu pieņemšanu 2019. gadā, par ko paziņos savā mājaslapā.

Pagājušajā gadā programmā no valsts budžeta piešķirti gandrīz 100 tūkstoši eiro. Finansējums piešķirts starptautiskās sadarbības stimulēšanai Baltijas jūras reģiona valstu pētniecības telpā vairākām zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem par sadarbību 51 kvalitatīvā sadarbības projektā. Vairāk informācijas par Baltic Bonus programmu pieejama VIAA mājaslapā.

Powered by Elxis - Open Source CMS