LZA IZSLUDINA JAUNAS VAKANCES

3-05-2019

Atbilstoši LZA Statūtu punktam 3.8.1.1. LZA Senāts izsludina sekojošas vakances 2019. gada Rudens pilnsapulces jaunu locekļu vēlēšanām:

1. LZA īstenajiem locekļiem - 4 vakances

2. LZA ārzemju locekļiem - 4 vakances

3. LZA korespondētājlocekļiem tiek izsludinātas vakances sekojošās zinātnes nozarēs:

Bioloģija - 1 vakance
Medicīna - 2 vakances
Materiālzinātnes - 1 vakance
Fizika/astronomija/materiālzinātnes - 2 vakances
Inženierzinātne - 1 vakance
Informātika/matemātika - 1 vakance
Ekonomika - 1 vakance
Valodniecība - 1 vakance
Reliģiju zinātne/vēsture - 1 vakance
Lauksaimniecības zinātne - 1 vakance
Mežzinātne - 1 vakance
Pārtikas zinātne - 1 vakance

Ar jauno locekļu kandidātu izvirzīšanas kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties LZA mājaslapā

Powered by Elxis - Open Source CMS