IZSLUDINĀTS LATVIJAS-LIETUVAS-TAIVĀNAS ZINĀTNISKĀS SADARBĪBAS PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSS

3-05-2019

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu pieteikumus visās zinātnes nozarēs. Projekta dalībnieki var būt universitātēs, augstskolās un zinātniskajās institūcijās strādājošie zinātnieki un akadēmiskais personāls. Projektā piedalās visu trīs Fonda dalībvalstu - Latvijas, Lietuvas un Taivānas, zinātnieki.

Projekta izpildes maksimālais laiks ir trīs gadi.

Projekta pieteikumu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot Fonda apstiprināto projekta pieteikuma veidlapu . Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas Zinātnes padome organizē un nodrošina projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu Latvijā atbilstoši noteiktajiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem, pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes izstrādātu un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas metodiku.

Informāciju par Fondu un 2019. gada projektu pieteikumu konkursu angļu valodā var atrast Fonda interneta vietnē, kas atrodas Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā. Projekta partneru meklēšanā palīdzēs Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa

Fonds katram sekmīgā projekta dalībniekam piešķir finansējumu:

eksaktajās zinātnēs - 25 000 USD/gadā;

humanitārās un sociālās zinātnēs - 20 000 USD/gadā. 

Latvijas partneris projekta iesnieguma veidlapu iesniedz vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi un cc:

Latvijā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 31. maijs plkst. 17.00.

Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta 2019. gada decembrī. Projektu īstenošanas uzsākšana plānota ar 2020. gada 2. janvāri.

Kontaktinformācija:

Maija Bundule, Līva Griņeviča, VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departaments Pētniecības starptautisko programmu nodaļa

Powered by Elxis - Open Source CMS