FOLKLORA UN IZGLĪTĪBA. KRIŠJĀŅA BARONA KONFERENCE 2019. GADA 30.-31. OKTOBRĪ

3-05-2019

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve aicina pieteikt referātus Krišjāņa Barona konferencei, kas šogad - atzīmējot Latvijas Universitātes 100. jubileju - veltīta folkloras un izglītības saiknei. Krišjāņa Barona "Latvju dainu" (1894-1915) līdzstrādnieki bija sava laika izglītotākie ļaudis, viņu vidū liels skaits lauku skolu mācībspēku. Izveidojoties Latviešu folkloras krātuvei (1924), simtiem Latvijas skolu iesaistījās krājuma veidošanā. Pakāpeniski folklora radusi vietu skolu mācību saturā, akadēmiskās programmās Latvijas Universitātē un citās augstskolās. Kāda bijusi folkloras un izglītības mijiedarbe senāk? Kāda tā ir tagad?

Folkloristi un citu nozaru pētnieki aicināti izstrādāt analītiskus priekšlasījumus kādā no trim tēmu lokiem:

Folkloristikas vēsture un izglītība. Skolotāji - garamantu vācēji un pētnieki. Skolu un augstskolu folkloras vākumi. Atsevišķu folkloras pētnieku izglītības ceļi. Jauno zinātnieku sagatavošana laiku maiņā: procesuālā kārtība, institūcijas, personības, epistemoloģija, intelektuālās dominantes un perifērie virzieni. Folkloras studijas totalitāro režīmu ēnā.

Folkloras mācīšana. Folkloras prestižs pedagoģiskajā domā un izglītības politikā Latvijā un pasaulē. Dažādu laikmetu priekšstati par folkloras audzinošo un izglītojošo lomu. Folklora skolu programmās: mācību metodoloģija, grāmatas, citi izglītības materiāli. Tradicionālās kultūras prasmju un zināšanu apguve neformālajā izglītībā. Folkloras studiju kursi un programmas augstākajā izglītībā. Studentu folkloras prakses. Folklora starpdisciplinārās un daudznozaru studijās. Nemateriālais kultūras mantojums latviešu un mazākumtautību etniskās kultūras apguvē.

Skolas un augstskolas kā folkloras funkcionēšanas vide. Tradicionālo zināšanu un prasmju apguve ārpus "tradicionālā" konteksta - ģimenes, dzimtas. Folklora skolas ikdienā un īpašos sarīkojumos. Skolēnu un studentu folkloras žanri mutvārdu, rakstveida un digitālajā komunikācijā, īpatnās tradīcijas un rituāli. Naratīvi par skolu un augstskolu: atmiņas, piedzīvojumu stāsti, baumas, anekdotes utt

Referātu pieteikumus līdz ar īsu kopsavilkumu (ap 200 vārdu), kā arī ziņām par autoru (vārds, uzvārds, institūcija, kontaktinformācija) lūdzam sūtīt Ritai Treijai ( ) līdz 2019. gada 10. maijam. Tālrunis uzziņām: 67228632.

Powered by Elxis - Open Source CMS