ZINĀTNES DIASPORAI IR LIELS SADARBĪBAS POTENCIĀLS

3-05-2019

IZM pārstāvji Amerikas Latviešu apvienības 68. kongresā

Latvijas zinātnes diasporai ir liels sadarbības potenciāls, un tas dod iespēju veidot ciešāku sadarbību ar zinātniekiem visā pasaulē. No apzinātajiem 600 Latvijas zinātniekiem diasporā, 26,5% Latvijas izcelsmes zinātnieku ir ASV. Latvijas izcelsmes zinātnieki ASV pārstāv medicīnas, inženierzinātņu, ķīmijas, mašīnbūves un mehānikas, izglītības zinātnes, fizikas un astronomijas, kā arī ekonomikas un uzņēmējdarbības jomas.

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji - Dr.chem. Dmitrijs Stepanovs Amerikas Latviešu apvienības (ALA) 68.kongresā iepazīstināja dalībniekus ar Latvijas zinātnes ekosistēmu, informēja par līdzdalības un sadarbības iespējām diasporas zinātniekiem ar Latvijas institūcijām. Savukārt Dr.hist. Gatis Krūmiņš piedalījās paneļdiskusijā par Latvijas ekonomikas attīstības vīziju. Zinātne ir viens no Latvijas nākotnes stūrakmeņiem, un Latvijas zinātnieki ir gatavi jauniem uzdevumiem un izaicinājumiem gan Latvijā, gan arī starptautiskā mērogā. Ar zinātnes palīdzību var ne tikai labāk izprast ekonomiskos procesus pagātnē un mūsdienās, bet arī modelēt nākotni.

Kongresa dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo stendu un uzzināt vairāk par aktualitātēm Latvijas zinātnē, iepazīties ar izciliem Latvijas sasniegumiem zinātnē un veidot dialogu ciešākai sadarbībai nākotnē, tādējādi stiprinot diasporas un diasporas zinātnieku saikni ar Latviju.

Kongresā bija arī skatāma izstāde #ZinātneLatvijai, kas vēsta par 12 mūsdienu Latvijas zinātniekiem un viņu sasniegumiem, vienu no zinātniecēm - komunikāciju pētnieci Dr. Agnesi Dāvidsoni - varēja sastapt klātienē.

ALA 68. kongress notika no 3. līdz 5. maijam Denverā, Kolorādo štatā ASV. ALA dibināta 1951. gadā. Tā ir organizācija, kas pārstāv un vieno ap 90 tūkstošus latviešu ASV. ALA ietilpst vairāk nekā 160 organizāciju un gandrīz seši tūkstoši biedru no visām Amerikas pavalstīm.

Dalība kongresā tiek īstenota projekta 1.1.1.5/17/I/002 "Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā" ietvaros.

Avots - IZM mājaslapa

Powered by Elxis - Open Source CMS