"ZINĀTNES VĒSTNESIM" - 30

3-05-2019

Tā rakstīja

Ārzemnieki Skrundā

Trīs dienas februāra sākumā Latvijā uzturējās ASV un Krievijas radiofizikas speciālistu delegācijas. Vizītes mērķis bija iepazīšanās ar Skrundas radiolokācijas staciju. Pēdējā dienā viņi Latvijas Zinātņu akadēmijā tikās ar mūsu zinātniekiem un apmainījās ar domām par šī lokatora izmantošanu zinātniskās pētniecības vajadzībām. Visu triju valstu pārstāvji bija vienis prātis, ka uz šīs radiolokācijas stacijas bāzes var izveidot pētniecības centru. Domu apmaiņa turpināsies.

"Zinātnes Vēstnesis" Nr. 3 (46) 1993

Skrunda - citā rakursā

1993. gada 3. numurā "Zinātnes Vēstnesis" rakstīja par februārī notikušo ASV un Krievijas radiofizikas speciālistu viesošanos padomju armijai piederošajā Skrundas radiolokācijas stacijā. Pēc tās Latvijas Zinātņu akadēmijā tika izteikts ierosinājums uz radiolokācijas stacijas bāzes veidot pētniecības centru. Informācija beidzās ar teikumu: "Domu apmaiņa turpināsies". Nākamajā gadā domu apmaiņa tiešām turpinājās, tikai ne tā, kā to būtu vēlējusies Krievija - saglabāt savu armijas objektu neatkarīgajā Latvijā. 1994. gada 6. numurā laikrakstā ievietotais raksts "Skrundas fonds" ziņo, ka H. Zenkevičs informējis LZA Ķīmijas un bioloģijas nodaļu par 17. - 21. jūlijā Skrundā paredzēto starptautisko konferenci "Radiofrekvenču elektromagnētiskā starojuma ietekmi uz organismu", kurā izteikuši gatavību piedalīties daudz ārzemju speciālistu. "Zīmīgi, ka konference notiks tiešā lokatora iedarbības zonā.

Konferences kontekstā tiek izveidots Skrundas fonds - nepolitiska, no valdības neatkarīga, atvērta organizācija, kuras uzdevums ir problēmas internacionalizācija un Skrundas faktora zinātniska izpēte. 25 gadu laikā ir noticis unikāls eksperiments ar cilvēkiem, kas dzīvo šajā zonā. Pašlaik zinātnieku un mediķu starpā valda divi uzskati: a) vispār nekādas ietekmes nav; b) ietekme ir tik nāvējoša, ka tālāk vairs nav kur iet." Zīmīgi ir arī tas, ka "Kaut arī fonds aicinās piedalīties ārzemju speciālistus, nedrīkst pieļaut, ka tie spēlētu galveno vijoli, tāpat nebūtu pieļaujama fonda "činavnizēšanās" un politizēšanās. Akadēmijas zinātnieku uzdevums būtu rūpēties par to, kā veidot fonda zinātnisko kodolu, lai tur neiekļūtu diletanti."

Kā zināms, Skrundas radiolokators, kā agrāk būtu teikuši, "klātesot partijas un valdības locekļiem", tika publiski uzspridzināts valsts neatkarības atjaunošanas svētku dienā 1995. gada 4. maijā.

Materiālu sagatavoja Zaiga Kipere

Powered by Elxis - Open Source CMS