Valsts Zinātniskās kvaliākācijas komisijas pārskats par darbu 2008. gadā

23-01-2009

VZK komisija 2008. gadā izskatīja 180 promocijas darbus, akceptēja 177, noraidīja 3. 2007. gadā komisija izskatīja 148 darbus, akceptēja 143. 2008. gadā akceptēto promocijas darbu skaits salīdzinājumā ar 2007. gadu ir pieaudzis par 23,8 %.

2008. gadā akceptētie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2007. gadā akceptēto darbu skaits): arhitektūra – 1 (1), bioloģija – 11 (6), būvzinātne – 1 (0), būvzinātne un siltumenerģētika – 4 (0), datorzinātne un informācijas tehnoloģijas – 10 (11), ekonomika un vadībzinātne – 27 (16), elektrotehnika un telekomunikācijas – 2 (0), enerģētika un elektrotehnika – 10 (9), farmācija – 3 (1), filozofija 2 (0), fizika – 11(6), ģeogrāfija – 5 (0), ģeoloģija 0 (3), juridiskā zinātne – 5 (12), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes – 7 (5), lauksaimniecības inženierzinātne – 3 (1), literatūrzinātne – 5 (13), lopkopība – 1 (0), mākslas zinātne – 4 (7), matemātika – 4 (4), materiālzinātne – 1 (0), medicīna 21 (16), mehānika un mašīnzinātne – 3 (4), mežzinātne un materiālzinātne – 7 (4), pārtikas zinātne – 3 (3), pedagoģija – 10 (7), psiholoģija – 4 (2), socioloģija, politikas un komunikāciju zinātne – 1 (2), transports un satiksme – 4 (0), valodniecība – 2 (3), veterinārmedicīna – 1 (1), vēsture – 4 (1), vides zinātne 0 (5).

Akceptētie darbi pa augstskolām iedalās sekojoši: LU – 78 (79), RTU – 43 (25), RSU – 21 (12), LLU – 22 (10), DU – 7 (5), LPU – 1 (0), TSI – 1 (1), Latvijas Kultūras akadēmija 0 (3), Latvijas Mākslas akadēmija 1 (3), Latvijas Mūzikas akadēmija – 1 (0), Policijas akadēmija 2 (5).

Raimonds Valters, VZK komisijas priekšsēdētājs

Pēdējā atjaunošana 23-01-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS