IESPĒJA PIETEIKTIES ĪSTERMIŅA VIZĪTĒM 2009. GADĀ

23-01-2009

Ikvienam Latvijas zinātniekam ir iespēja pieteikties īstermiņa vizītēm tādās ārvalstu institūcijās, kas iekļaujas Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) partnerakadēmiju struktūrā. LZA ar savām partnerakadēmijām (skat. tabulu) ir vienojušās atbalstīt abu pušu zinātnieku īstermiņa vizītes, pielietojot izmaksu sadales modeli (cost–sharing mechanism):

• vizīšu mērķis: veikt kopīgus pētījumus, uzsākt sadarbību ar savas zinātnes nozares kolēģiem, strādāt bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalīties zinātniskās konferencēs;

• pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri jeb pieņēmējinstitūciju ārvalstīs;

• LZA partner– jeb pieņēmēja akadēmija nodrošina finansiāli Latvijas zinātnieka uzturēšanos konkrētajā valstī un vizītes darba programmu, bet LZA nodrošina partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos un saskaņo zinātnisko programmu Latvijā; vizītes dalībnieks pats kārto starptautiskā transporta izmaksu jautājumu.

LZA Valde 2009.gada 14.janvārī apstiprināja atjauninātos “Noteikumus par Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros” (skatīt http://www.lza.lv sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība)

LZA vieszinātnieki, kuri ierodas LZA sadarbības līguma ietvaros, pēc iespējas tiks izmitināti viesu istabās Akadēmijas augstceltnes 14. stāvā. Sīkāku informāciju par līgumiem un zinātnieku apmaiņas nosacījumiem var saņemt pie LZA starptautisko sakaru speciālistēm. Tel. 67227391, mob. 26478619; e–pasts: .

Lūdzam iesniegt pieteikumus par 2009. gada vizītēm līdz 1. aprīlim. Tādos gadījumos, kad plānoto dienu skaits (skat. tabulu) nebūs izsmelts, pieteikumi tiks pieņemti līdz 1.oktobrim (2–3 mēneši pirms vizītes sākuma).

LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi un 2008. gada zinātnisko apmaiņu rezultāti

Nr. p.k.

LZA partnerinstitūcija – zinātņu akadēmija (ZA)

Apmaiņu kvota vai pēc vienošanās (***)

Īpaši nosacījumi un ieteikumi

2008. gadā izmantoto dienu skaits

No Latvijas

Uz Latviju

1

Austrijas ZA

***

Tikai Austrijas ZA institūti

2

BaltkrievijasNZA

50 dienas

 

20

3

Berlīnes–Brandenburgas ZA

6 nedēļas

Tikai kopīgu pētījumu projektu izpildei

4

Bulgārijas ZA

12 nedēļas

 

28

73

5

Britu akadēmija

3 mēneši

 

61

16

6

Čehijas ZA

8 nedēļas

Tikai ČZA institūti

42

44

7

Igaunijas ZA

75 dienas

 

63

75

8

Itālijas NZA

60 dienas

 

9

Izraēlas ZA

6 nedēļas

 

10

Krievijas ZA

70 dienas

Tikai KZA institūti

46

37

11

Lietuvas ZA

75 dienas

 

47

22

12

Melnkalnes ZA

21 diena

 

3

13

Norvēģijas ZA

12 nedēļas

 

28

14

Polijas ZA

100 dienas

G.k.kopprojektu izpildei

32

86

15

Slovākijas ZA

21 diena

 

11

18

16

Somijas ZA

***

 

4

0

17

Šveices ZA

8 nedēļas

 

18

Ukrainas NZA

30 dienas

 

10

44

19

Ungārijas ZA

12 nedēļas

 

8

12

20

Zviedrijas Hum. ZA

28 dienas

 

27

4

 

KOPĀ:

1038 dienas

 

410

451

LZA ir vairākas partnerakadēmijas, ar kurām par zinātnieku apmaiņu jāvienojas katrā konkrētā gadījumā vai arī ir īpaša vizītes sagatavošanas kārtība:

Kanādas Karaliskā b–ba, Londonas Karaliskā biedrība, Saksijas ZA , Francijas ZA, Somijas Akadēmija, Slovēnijas ZA,. Sadarbībai ar Taivanas zinātniekiem skat. par Baltijas–Taivānas fonda aktivitātēm http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/starpt-sadarbiba/baltija-taivana.html

2008. gadā iespēju veikt īstermiņa vizīti LZA sadarbības līgumu ietvaros izmantojuši 54 Latvijas zinātnieki (410 dienas) un 50 LZA partnerakadēmiju zinātnieki (451 diena).

Anita Draveniece
LZA Starptautiskie sakari

Pēdējā atjaunošana 24-01-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS