ATVIEGLOTI NOSACĪJUMI PĒTNIECĪBAS PIETEIKUMIEM PĒCDOKTORANTŪRAS 3. KĀRTĀ

28-06-2019

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 3. atlases kārtas nolikumā ir pieņemti grozījumi, atvieglojot nosacījumus ar saimniecisko darbību saistītiem pieteikumiem.

Ņemot vērā komersantu un saimnieciskās darbības pētījumu specifiku, grozījumi paredz, ka ārvalstu mobilitāte vismaz 3 mēnešus nav obligāts nosacījums ar saimniecisko darbību saistītiem pētniecības pieteikumiem. Savukārt ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem nosacījumi nemainās un ārvalstu mobilitāte ir obligāts nosacījums, lai pilnveidotu pēcdoktoranta zinātnisko kapacitāti un pētniecības kompetences pieteikuma īstenošanas laikā. Ņemot vērā to, ka līdz ar grozījumiem ir plānoti labvēlīgāki nosacījumi ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem, pieteikumu iesniegšanas termiņš netiek pagarināts.

Atgādinām, ka Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 3. atlases kārtā Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti pētniecības pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 15. jūlijam.

Šajā atlases kārtā ir paplašināts jauno zinātnieku loks, kuri var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, pēcdoktorantiem ir lielākas iespējas iesaistīties akadēmiskā darbā un attīstīt starptautisko sadarbību pētniecības jomā, kā arī ir mazināts pieteikumu administratīvais slogs. Turpmākajās atlases kārtās pētniecības pieteikumus varēs iesniegt pēcdoktoranti, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts paredzēts fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošanai, tehnoloģisko tiesību aizsardzībai, zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, kompetenču pilnveidošanai, starptautiskajai mobilitātei un tīklošanai, bakalauru, maģistru vai doktoru darbu vadīšanai un recenzēšanai, citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošanai.

Papildus tam atbalsts paredzēts arī sabiedrības informēšanai par pētniecības pieteikuma ietvaros veikto pēcdoktoranta pētījumu, tā norises gaitu un zinātniskajiem rezultātiem. MK noteikumi paredz, ka pētniecības pieteikuma īstenošana tiek uzsākta sešu mēnešu laikā pēc pētniecības pieteikuma iesnieguma apstiprināšanas.

Pieejamais finansējums 3. atlases kārtā ir 15,1 miljoni eiro, tai skaitā, ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem ir paredzēti 7,5 miljoni eiro un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem - 7,5 miljoni eiro, no kuriem 1,5 miljoni eiro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Detalizētāka informācija par projektu, konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama VIAA mājaslapas sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts "Konkursi".

Powered by Elxis - Open Source CMS