UKRAINAS MĀCĪBSPĒKU VIZĪTE LATVIJĀ

28-06-2019

Šovasar Latvijā viesojās delegācija no Ukrainas, kuras sastāvā bija četrdesmit četri mācībspēki no Ukrainas universitātēm. 12. jūnijā viesi ieradās Rīgā un tad devās uz Zemgales pusi, uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Vizīte tika organizēta sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas Zinātņu akadēmijām, un Lietuvas Republikas Mikolasa Romerisa Universitāti un VPP projektu INTERFRAME-LV. Ukrainas delegācijā bija profesori un pasniedzēji no Vadima Getmana Kijevas Nacionālās ekonomikas universitātes, Tarasa Ševčenko Kijevas Nacionālās universitātes, Ternopiļas Nacionālās ekonomikas universitātes, V. Suhomļinska Nikolajevas Nacionālās universitātes un I. Mečnikova Odesas Nacionālās universitātes.

Ukrainas kolēģiem šis nebija vien izklaides brauciens, viņiem bija sagatavota nopietna stažēšanās programma. Programmas mērķis bija iepazīstināt viesus no Ukrainas ar aktuā­liem izglītības un zinātnes jautājumiem Baltijas valstīs, kā arī sniegt pienesumu Ukrainas valsts augstākās izglītības iestāžu zinātniskā un pedagoģiskā personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai; profesionālu kontaktu veidošanai, lai nākotnē būtu iespējams organizēt zinātniskus un praktiskus seminārus, konferences, kā arī veidot kopīgas pasniedzēju un studentu apmaiņu programmas.

Pirmās stažēšanās programmas dienas viesi aizvadīja Lietuvā, Viļņā. 10. un 11. jūnijā pasniedzēji piedalījās Mikolasa Romerisa Universitātes rīkotajā starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē "Starptautiskā drošība mūsdienu globālo izaicinājumu kontekstā". Nākamajā dienā viņa devās uz Latviju, kur viņus sagaidīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centra vadītāja Dr. Daina Vasiļevska, organizējot viesiem saturīgu vizītes programmu. Programmas dalībniekus sveica LLU kanclers Ziedonis Helvigs un  starptautiskā sadarbības centra vadītājs Voldemārs Bariss.

Dienas pirmajā pusē universitātes viesiem bija iespēja iepazīties ar Jelgavas pili, Baltijas lielāko baroka pērli. Pēc ekskursijas norisinājās praktiskais seminārs "Bioekonomika Latvijā". Semināra ietvaros Bioekonomikas centra vadītāja Daina Vasiļevska iepazīstināja semināra dalībniekus ar sasniegumiem bioekonomikas procesa attīstībā  Latvijā. Patiesi lielu interesi izraisīja mūsu pārtikas nozares zinātnieku sasniegumi jaunas inovatīvas pārtikas izstrādē. 

Seminārā Ukrainas zinātnieki tikās ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāju, vadošo pētnieci, profesori Sandru Muižnieci-Brasavu. Notika diskusija par tēmu "Bioekonomikas jomas zināšanu nodošana kā inovatīvās universitātes funkcija." Viesus iepazīstināja arī ar Pārtikas tehnoloģijas fakultātes modernajām laboratorijām - Pārtikas produktu sensorās vērtēšanas laboratoriju, Maizes ražošanas un izpētes laboratoriju, Piena un tā pārstrādes laboratoriju, Iepakojuma materiālu izpētes laboratoriju, Pārtikas iekārtu laboratoriju. 

Atvadoties viesi pateicās par produktīvi pavadīto dienu un novēlēja gan LZA, gan LLU, gan visām Latvijas augstskolām tālāku uzplaukumu un panākumus, un izteica vēlēšanos izveidot ciešāku sadarbību starp Baltijas un Ukrainas augstskolām. Nākamajā dienā Tallinā viņus jau gaidīja kolēģi no Igaunijas Zinātņu akadēmijas!

Dr. Daina Vasiļevska,
LLU  Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu
vadības centra vadītāja

Powered by Elxis - Open Source CMS