LĪDZ 19. AUGUSTAM VAR IESNIEGT PROJEKTA PIETEIKUMUS 2019. GADA LZP FLPP KONKURSAM

28-06-2019

Šī gada 19. augustā noslēgsies Latvijas Zinātnes padomes (LZP) maija nogalē izsludinātais 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkurss, kuram pieejamais finansējums ir 9 479 699 eiro (tai skaitā līdz 5% administratīvajām izmaksām).

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs. FLPP veicina arī studējošo un doktora grāda pretendentu iesaisti, pētniecības un studiju vides sasaisti, zinātnisko institūciju un zinātnieku kapacitātes celšanu. Par svarīgu uzdevumu izvirzīta projektu rezultātu sasaiste ar prioritārajiem zinātnes virzieniem un projektu sociālekonomiskās ietekmes vairošana. Tāpat tiek veidota pārskatāma atskaitīšanās un finanšu izlietojuma sistēma, kas ļaus izvērtēt arī projektu rezultātu ilgtspēju, vienlaikus samazinot administratīvo slogu un veicinot starpinstitucionālo sadarbību.

Latvijas Zinātnes padome 2019. gada 12.-14. jūnijā rīkoja piecus seminārus fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu potenciālajiem iesniedzējiem. Seminārus apmeklēja 289 personas.

Semināra laikā rādītā prezentācija, videoieraksts no Rīgas Stradiņa universitātē notikušā semināra un atbildes uz semināru laikā visbiežāk uzdotajiem jautājumiem pieejami LZP mājaslapā.

Ja ir papildu jautājumi par šo FLPP konkursu un projektu iesniegšanu, aicinām rakstīt uz elektroniskā pasta adresi:

Ingmārs Kreišmanis,
LZP vecākais eksperts

Powered by Elxis - Open Source CMS