IN MEMORIAM

26-09-2019

Boriss Teterevs
(05.11.1953.-21.09.2019.)

Latvijas Zinātņu akadēmijas saime sēro par Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) goda locekļa, uzņēmēja un mecenāta Borisa Tetereva aiziešanu mūžībā.

Kopš 2010. gada, kad tika nodibināts Borisa un Ināras Teterevu fonds, tas ir kļuvis par nozīmīgāko labdarības fondu Latvijā un ārpus tās, īpaši atbalstot jomas, kuru attīstībai ir būtiska loma sabiedrības izaugsmē - kultūru, izglītību, zinātni. 2013. gada nogalē tika parakstīta vienošanās par fonda atbalstu Latvijas Zinātņu akadēmijai, uz pieciem gadiem nodrošinot ievērojamas naudas prēmijas piešķiršanu LZA Lielās medaļas laureātiem. Fonda prēmijas no 2014. līdz 2018. gadam saņēma desmit izcili zinātnieki. 2015. gadā Borisam un Inārai Tetereviem ar LZA Senāta lēmumu tika piešķirts goda mecenāta nosaukums, bet 2017. gadā viņi tika ievēlēti par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekļiem.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis uzsver: "Tā ir likumsakarība, ka medicīnas studiju nobeigumā ikvienam ārstam ir jādod Hipokrāta zvērests, un tas uzliek par pienākumu ievērot pašaizliedzības, biedriskuma un sava tuvākā mīlestības tikumu. Realizējis sevi kā ārstu, Boriss Teterevs kļuva par sekmīgu uzņēmēju un sava darba augļus viņš nesavtīgi un dāsni dāvāja vēl daudz plašākai sabiedrībai, nekā viņš būtu spējis aplaimot, palikdams tikai medicīnas jomā. Tāpēc katrs, kuram bija laime pazīt Borisu Teterevu un just viņa draudzības dziļumu un mērogu, sapratīs, ka ar šo cilvēku Latvija zaudē izcilu savas zemes garīgās un ētiskās kultūras paraugu".

Latvijas Zinātņu akadēmija izsaka visdziļāko līdzjūtību Borisa Tetereva dzīvesbiedrei, tuviniekiem, draugiem un visiem, kuri viņa personībā iepazina patiesu filantropu!

Latvijas Zinātņu akadēmija

Powered by Elxis - Open Source CMS