IN MEMORIAM

26-09-2019

Radegasts Paroleks
(01.12.1920.­-15.09.2019.)

Šī gada 15. septembrī mūžībā devies profesors PhDr., DrSc. Radegasts Paroleks (1.12.1920.­-15.9.2019.) ­- čehu literatūrzinātnieks, krievu un baltu tautu literatūras popularizētājs, latviešu un lietuviešu literatūras tulkotājs, čehu literārās baltistikas studiju dibinātājs. Piecdesmit sava mūža gadus (1952­-2002) viņš bijis docētājs un pētnieks Prāgas Kārļa universitātes Filozofijas fakultātē.

Radegasta Paroleka māte bija latviete Dagmāra Salmiņa. Kaut gan viņa nomira, kad Radegasts vēl bija mazs, tieši mātes piemiņa rosināja viņu pievērsties latviešu valodai un literatūrai. Kopš 20. gs. 60. gadiem R. Paroleks sāka sistemātiski nodarboties ne tikai ar laviešu, bet arī ar lietuviešu un igauņu literatūru. 1989. -1990. g. profesoram radās iespēja Prāgas Kārļa universitātes Filozofijas fakultātē izveidot baltistikas specialitāti. Pašlaik to ir absolvējuši vairāki desmiti čehu.

Pirmais lielais R. Paroleka darbs par Baltijas tautu literatūru bija "Baltijas literatūras salīdzinošā apcere" (čehiski publicēta 1978., latviski - 1985. gadā). Lietuviešu un latviešu literatūras vēsturi viņš vēlāk papildinājis un publicējis kā divas patstāvīgas monogrāfijas 1996. un 2000. gadā. Citi zinātniskie apcerējumi par Baltijas valstu literatūru ir apkopoti krājumā "Baltijas literatūru zelta fonds" (2006).

R. Paroleks daudz tulkojis, īpaši latviešu klasisko dzeju. 20. gs. 80. gados viņš izdevis Raiņa dzejas un K. Skalbes pasaku izlasi, A. Pumpura eposu "Lāčplēsis" un latviešu dzejnieču mīlas lirikas izlasi "Mīlestības krāšņie koki". 20. gs. 90. gados un mūsu gadsimta sākumā R. Paroleks čehiski tulkojis latviešu un lietuviešu antoloģiju "Dailes lokā", kā arī latviešu 19. un 20. gs dzejas antoloģiju "Dvēseļu mežs".

Savā garajā un bagātajā mūžā piedzīvoto profesors R. Paroleks ir aprakstījis atmiņās, kuras piecos sējumos ar nosaukumu "Nežēlīgais un skaistais divdesmitais gadsimts" 2013. gadā izdeva Čehijas Zinātņu akadēmijas izdevniecība.

Par devumu baltistikas, it īpaši letonistikas jomā, R. Paroleks ir saņēmis vairākus augstus apbalvojumus. Viņš bija Triju Zvaigžņu ordeņa un Lietuvas Dižkunigaiša Ģedimina ordeņa kavalieris, Latvijas Universitātes goda doktors un Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis.

Kolēģiem un profesora bijušajiem studentiem Radegasts Paroleks paliks atmiņā ne tikai kā ļoti erudīts savas specialitātes entuziasts, bet arī kā laipns un izpalīdzīgs cilvēks. Viņa vārds ir ierakstīts pasaules baltistikas vēsturē.

Pāvels Štolls, LZA ārzemju loceklis

Powered by Elxis - Open Source CMS