LZA LOCEKĻU KANDIDĀTU SARAKSTS

26-09-2019

AKADĒMIĶU KANDIDĀTI

 4 vakances

Kristaps JAUDZEMS - Dr.chem. (2011). LZA korespondētāj­loceklis (2017), Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs.

Andris ZELTIŅŠ - Dr.biol. (1990). LZA korespondētājloceklis (2016), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks.

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻU KANDIDĀTI

Astronomija/ fizika, materiālzinātne - 2 vakances

Laimons ZAČS - Dr.phys. (1992). LU Fizikas un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks, LU Lāzeru centra Astrospektroskopijas laboratorijas vadītājs.

Andris ŠUTKA - Dr.sc.ing. (2012). RTU Funkcionālo materiālu tehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks.

Sergejs PISKUNOVS - Dr.Rer.Nat. (2003, Osnabrikas Universitāte, Vācija). LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs.

Matemātika/informātika - 1 vakance

Svetlana ASMUSS - Dr.math. (1991). LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesore, Matemātikas analīzes katedras vadītāja.

Ērika NAZARUKA - Dr.sc.ing. (2006). RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore, vadošā pētniece.

Aleksandrs BELOVS - PhD (2008, Vaterlo Universitāte, Kanāda). LU Datorikas fakultātes asociētais profesors.

Inženierzinātne - 1 vakance

Sandris RUČEVSKIS - Dr.sc.ing. (2010). RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks.

Andra BLUMBERGA - Dr.sc.ing. (2001). RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta asociētā profesore.

Anna MUTULE - Dr.sc.ing. (2005). RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes asociētā profesore, Fizikālās enerģētikas institūta vadošā pētniece.

Bioloģija - 1 vakance

Renāte RANKA - Dr.biol. (2003). Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Mikrobioloģijas laboratorijas vadītāja, RSU Farmācijas fakultātes asociētā profesore.

Una RIEKSTIŅA - Dr.biol. (2002). LU Medicīnas fakultātes profesore, vadošā pētniece. 

Materiālzinātnes - 1 vakance

Dagnija LOČA - Dr.sc.ing. (2009). RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētā profesore un RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore.

Remo MERIJS-MERI - Dr.sc.ing. (2006). RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors.

Medicīna - 2 vakances

Ilze AKOTA - Dr.med. (1998). RSU profesore, RSU Zobārstniecības fakultātes Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras vadītāja.

Guna LAGANOVSKA - Dr.med. (1996). RSU profesore, RSU Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja.

Gustavs LATKOVSKIS - Dr.med. (2006). LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošais pētnieks.

Dace REZEBERGA - Dr.med. (2006). RSU profesore, RSU Medicīnas fakultātes dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja.

Ekonomika - 1 vakance

Nataļja LĀCE - Dr.oec. (1990). Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesore.

Arnis SAUKA - Dr.oec. (2008). Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors.

Irina SENŅIKOVA - Dr.oec. (2009).  RISEBA rektore, profesore.

Valodniecība - 1 vakance

Valts ERNŠTREITS - Dr.phil. (2010). LU Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks, LU Lībiešu institūta vadītājs.

Reliģiju zinātne/vēsture - 1 vakance

Baiba BRŪDERE - Dr.theol. (2005). Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) profesore.

Guntis KALME - PhD (2005, St.Louis, USA, nostrificēts 2009). Lutera akadēmijas docents.

Solveiga KRŪMIŅA-KOŅKOVA - Dr.phil. (1992). LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece.

Uldis NEIBURGS - Dr.hist. (2012). LU Latvijas Vēstures institūta pētnieks.   

Ainārs LERHIS - Dr.hist. (2002). LU Latvijas vēstures institūta LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta zinātniskais vadītājs.

Lauksaimniecības zinātne- 1 vakance

Linda LEGZDIŅA - Dr.agr. (2003). Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta vadošā pētniece.

Līga PAURA - Dr.agr. (1999). LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes asociētā profesore.

Mežzinātne - 1 vakance

Andis LAZDIŅŠ - Dr.sc.ing. (2013). LVMI Silava vadošais pētnieks.

Uldis SPULLE - Dr.sc.ing. (2007). LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedras profesors.

Pārtikas zinātne - 1 vakance

Ilze BEITĀNE - Dr.sc.ing. (2008). LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore.

Mārtiņš ŠABOVICS - Dr.sc.ing. (2014). LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāns, vadošais pētnieks.

 

ĀRZEMJU LOCEKĻU KANDIDĀTI

 4 vakances

Alessandro GIULIANI - Dr.biol. (1982, Romas Universitāte).  Instituto Sanita Superiore vecākais zinātnieks, Pontifical Urbaniana University un Sapienza University profesors.

Monika MIHALIŠINA - PhD lingvistikā (2003, Adama Mickeviča Universitāte, Poznaņa). Polijas vēstniece Latvijā.

Oskars OZOLIŅŠ - Dr.sc.ing. (2013). KTH Karaliskā Tehnoloģiju institūta (Zviedrija) pasniedzējs, RISE AB vadošais pētnieks.

Powered by Elxis - Open Source CMS