LZA Senāta lēmumi

26-09-2019

LZA Senāts 2019. gada 17. septembra sēdē nolēma:

1. Piešķirt LZA Atzinības rakstu Zaigai Kiperei par zinātnes popularizēšanu laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis".

2. Piešķirt LZA Atzinības rakstu akadēmiķim Jevgeņijam Kotominam par izciliem sasniegumiem teorētiskajā cietvielu fizikā.

3. Apstiprināt LZA locekļu kandidātu sarakstu.

4. Apstiprināt LZP ekspertu komisiju locekļu saistību un atbildības deklarāciju.

5. Apstiprināt Vitauta Tamuža balvas nolikumu.

6. Izsludināt pieteikšanos V. Tamuža balvai līdz 2019. gada 30. novembrim.

LZA Senāta priekšsēdētāja p.i. Tālavs JUNDZIS
LZA Senāta zinātniskā sekretāre Alma EDŽIŅA


Powered by Elxis - Open Source CMS