Latvijas Zinātnes padomes 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa iesniegšanas rezultāti

26-09-2019

Īss apkopojums

2019. gada 24. maijā Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludināja 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursu. Projektu iesniegšanas termiņš bija līdz 19. augustam. Trīs mēnešu laikā zinātnieki iesniedza 414 projektu iesniegumus. No 414 projektu iesniegumiem 210 ir klasificēti ar lietišķu ievirzi, savukārt 204 ar fundamentālu.  

FLPP konkursa organizācija un nosacījumi šajā FLPP konkursā: konkursa kopējais finansējums ir 9 479 699 EUR, tai skaitā 5% administratīvajām izmaksām; projektu īstenošanas periods ir trīs gadi; projekta iesniedzējiem un sadarbības partneriem (zinātniskajām institūcijām) jāatbilst pētniecības organizācijas definīcijai; projekta īstenošana jāuzsāk un līgums par projekta īstenošanu jāslēdz ne vēlāk kā 2020. gada janvārī; projekta īstenošanas laikā jāiesniedz vidusposma un noslēguma pārskats.

Papildus pēc 2018. gada FLPP konkursu pieredzes tika veiktas izmaiņas projektu iesniegumu informācijas sistēmā, padarot to lietotājiem draudzīgāku.

LZP ir veikusi projektu iesniegumu administratīvo izvērtēšanu, kuras rezultātā 19. septembrī tika pieņemts lēmums par 20 projektu iesniegumu noraidīšanu, kā arī tika atsaukti 7 projektu iesniegumi. Zinātniskajā izvērtēšanā nodoti 387 projektu iesniegumi.

Projektu zinātniskā izvērtēšana jāpabeidz šī gada 19. novembrī. Jaunums 2019. gadā ir reportieru klātienes konsultāciju grupu organizēšana katrā no zinātņu nozaru grupām.

No 414 projektu iesniegumiem visvairāk iesniegto ir Inženierzinātņu un tehnoloģiju zinātņu nozaru grupā - 113. Vismazāk projektu iesniegumu iesniegti Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu grupā un Humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupā - katrā 36.

Pieprasītais finansējums sadalās līdzīgi iesniegto projektu skaitam, kas liecina par to, ka lielākoties projektu iesniedzēji pieprasa maksimālo summu vai summu tuvu maksimālajai. Vidēji vienā projekta iesniegumā pieprasītā summa ir 292241 EUR.

Visvairāk projektu iesniegumu iesniegts fizikas un astronomijas zinātnes nozarē (35 projektu iesniegumi), savukārt, kā papildus nozare visbiežāk ir norādīta bioloģija (29 projektu iesniegumi).

Visvairāk projektu iesniegumu iesniegušas 13 valsts finansētās augstskolas (305 projektu iesniegumi). No tām līdere projektu skaitā ir Latvijas Universitāte - 124 projektu iesniegumi, tai seko Rīgas Tehniskā universitāte ar 80 projektu iesniegumiem un Rīgas Stradiņa universitāte ar 49 projektu iesniegumiem. Latvijas Universitāte ir arī visbiežākais sadarbības partneris - 8 projektu iesniegumos.

13 valsts finansētie institūti iesniedza 94 projektu iesniegumus. No institūtiem visvairāk projektus iesniedzis Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (24 projektu iesniegumi), tam seko Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ar 19 projektu iesniegumiem. Visbiežākais sadarbības partneris arī ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs - 15 projektu iesniegumos.

Konkursā projektus iesnieguši kopā 414 projektu vadītāji. No projektu vadītājiem 182 ir sievietes (44%), 232 ir vīrietis. Projektu vadītāju sieviešu īpatsvars ir lielāks salīdzinot ar 2018. gada 2. FLPP konkursu (39%).

No visiem projektu vadītājiem 175 (42%) ir jaunie zinātnieki. Salīdzinājumam - 2018. gada 1. FLPP konkursā no 36% bija jaunie zinātnieki, savukārt 2. FLPP konkursā - 39%. Rezultāti liecina, ka jauno zinātnieku aktivitāte ir diezgan liela, ņemot vērā, ka vienlaikus notika projektu iesniegšana pēcdoktorantūras projektu konkursā, kura 3. kārtā bija iespējams pieteikties zinātniekiem, kuri doktora zinātnisko grādu ieguvuši 10 gadus pirms projekta iesniegšanas (iepriekšējos konkursos pieteikties varēja tikai zinātnieki, kuri ieguvuši doktora zinātnisko grādu pirms 5 gadiem).

Pilns ziņojuma teksts, tabulas un diagrammas pieejamas LZP mājaslapā www.lzp.gov.lv.

Ingmārs Kreišmanis, LZP vecākais eksperts

Powered by Elxis - Open Source CMS