Izraēlas Valsts vēstnieces vizīte Latvijas Zinātņu akadēmijā

7-10-2019

Š.g. 3. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika Izraēlas Valsts vēstnieces Latvijā V.E. Orli Gil (Orli Ester Gil) un Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvju tikšanās. Vēstniece Orli Gil akadēmiju apmeklēja pēc LZA Ekonomikas institūta direktores Ņinas Lindes ielūguma.

Abas puses, katra īsumā raksturojot savas valsts politiku zinātnes jomā, identificēja potenciālās sadarbības iespējas, kas būtu īstenojamas tuvākā nākotnē. Perspektīvās sadarbības jomas - augstās tehnoloģijas un to implementācija medicīnā, biolauksaimniecība, zaļā enerģija, meža zinātnes. Vēstniece uzsvēra, ka jau šobrīd iespējams organizēt studentu grupu vizītes Izraēlas zinātniskajās institūcijās, kā arī Izraēlas vieslektoru vizītes Latvijā.

LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde vēstnieci informēja par institūta darbības virzieniem un ielūdza uz III Ekonomikas forumu "Uzņēmējdarbības atbalsts: traucējoši faktori, zinātniski pamatotie risinājumi, starptautiskā pieredze", kas notiks š.g. 31. oktobrī un 1. novembrī LZA. Savukārt, LZA prezidenta padomniece starptautisko sakaru jomā Ilze Trapenciere informēja par īstermiņa mobilitātes vizītēm, ko aicināti izmantot Latvijas un LZA  partnerakadēmiju, tostarp Izraēlas, zinātnieki. Partnerakadēmiju zinātniekiem LZA nodrošina uzturēšanos Latvijā un saskaņo zinātnisko programmu.

Foto - Kristaps Broks


Izraēlas vēstniece Latvijā Orli Gil


No kreisās: LZA sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stengrevica, LZA Ekonomikas institūta zinātniskā sekretāre Poļina Kolobova, LZA prezidenta padomniece Ilze Trapenciere, Izraēlas vēstniece Orli Gil, LZA prezidents Ojārs Spārītis, LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde

Pēdējā atjaunošana 7-10-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS