Aizstāvēšana

20-12-2019

2020. gada 5. februārī plkst. 12.00 Biznesa augstskolas Turība C108. telpā notiks Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INESE BAIKOVSKA.

Promocijas darba temats: "Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem problemātika".

Recenzenti: Dr.iur. Juris Juriss (Ģenerālprokuratūra); Dr.iur. Vitolds Zahars (Daugavpils Universitāte); Dr.iur. Vladas Tumalavičius (Lietuvas ģenerāļa Jonasa Žemaiša vārdā nosauktā Militārās akadēmija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā internetā: http://www.turiba.lv/lv/biznesszinatne/doktorantura/promocijasdarbutemas/izstradatiepromocijasdarbiunkopsavilkumi/414/".

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padome 2019. gada 19. decembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu Mārītei Saulītei augstskolas pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, prert - 0; nederīgi biļeteni - 0.


Powered by Elxis - Open Source CMS