IESPĒJA IESNIEGT PIETEIKUMUS EIROPAS INOVĀCIJU PADOMES PROJEKTĀ FTI

20-12-2019

Programmas Apvārsnis 2020 bottomup pasākums "Paātrinātās inovācijas" (Fast Track to Innovation FTI) piedāvā 2020. gadā iesniegt projektus saistītus ar inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādi. FTI šobrīd ir būtiskākā daļa Eiropas Inovāciju padomes (EIC) izmēģinājuma projektā, kuras mērķis ir radikāli jauni produkti, pakalpojumi, procesi vai biznesa modeļi, kas atver jaunus tirgus.

FTI nodrošina finansējumu bottomup projektiem, kas saistīti ar tirgus tuvināšanai paredzētām inovāciju darbībām jebkurā tehnoloģiju vai pielietojuma jomā. Šī tematiskā atvērtība apvienojumā ar iespēju visu veidu inovācijas dalībniekiem sadarboties un ieviest jauninājumus tirgū un/vai sabiedrībā  ir paredzēta, lai veicinātu starpnozaru sadarbību.

Piedāvātais maksimālais Eiropas Savienības (ES) ieguldījums ir 3 miljoni eiro vienam projektam ar laiku līdz piešķīrumam (no piešķīruma brīža līdz dotācijas parakstīšanai), kas ir aptuveni 6 mēneši.

Projekti jāiesniedz konsorcijiem, kas sastāv no trim līdz piecām juridiskām personām, kas reģistrētas vismaz trīs dažādās ES dalībvalstīs vai valstīs, kas saistītas ar programmu Apvārsnis 2020. Katrā konsorcijā rūpniecības dalībniekiem jāpiešķir vismaz 60% no budžeta vai konsorcijā jāiekļauj vismaz divi nozares dalībnieki trīs vai četru partneru konsorcijā, vai trīs nozares dalībnieki piecu partneru konsorcijā.

Projektus 2020. gadā var iesniegt šādos datumos: 19. februārī, 9. jūnijā, 27. oktobrī.

Papildu informācija par FTI projektiem pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā

FTI projektu interaktīvā karte: Data hub.

Papildu informācija: Marija Plotniece Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte

Avots: VIAA

Powered by Elxis - Open Source CMS