ĶĪNAS VĒSTNIEKA VIZĪTE LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJĀ

20-12-2019

16. decembrī Ķīnas vēstnieks Liang Jianquan, Ķīnas vēstniecības atašejs Liang Weiguan un Ekonomikas un komerciālo jautājumu otrā sekretāre Zhang Qi ieradās vizītē Latvijas Zinātņu akadēmijā.

LZA pusi sanāksmē pārstāvēja LZA ģenerālsekretārs akadēmiķis Andrejs Siliņš, akadēmiķis, Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors Modris Greitāns, akadēmiķis, Bioloģijas, ķīmijas un medicīnas nodaļas priekšsēdētājs Pēteris Trapencieris, LZA Ekonomikas institūta direktore Dr.paed. Ņina Linde, starptautisko sakaru organizators Kristaps Broks un LZA Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja Ilze Trapenciere. Akadēmiķis A. Siliņš iepazīstināja ar LZA struktūru un darbības virzieniem, akadēmiķis P. Trapencieris informēja par pieredzi sadarbībā ar Ķīnas universitātēm un zinātniekiem, minot tādas tēmas kā dabas vielu ķīmija, medicīna un genoma pētniecība.

Ķīnas vēstnieks uzsvēra interesi par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos, kā arī akcentēja Platformas «17+1» nozīmīgumu. Ķīnas vēstnieks rosināja izteikt LZA priekšlikumus «17+1» platformas sanāksmei Ķīnā 2020. gada aprīlī. Ķīnas vēstnieks pastāstīja par Ķīnas straujo ekonomikas attīstību pēdējās desmitgadēs, kā arī minēja vairākas aktuālas Ķīnas interešu jomas saistībā ar Latviju, piemēram, sadarbību starp zinātniskajām institūcijām, iespējamu sadarbību digitalizācijas jomā, genoma attīstības jomā, zaļajā ekonomikā, mežu veselības jautājumos un citās pētniecības jomās. Vēstnieks vairākkārt akcentēja Daugavpils un Harbinas pilsētas veiksmīgo sadarbību (kopš 2003. gada), tai skaitā sadarbību zinātnes jautājumos.

Akadēmiķis M. Greitāns pastāstīja par savu pieredzi sadarbībā ar Ķīnu. Pēc Ķīnas puses uzaicinājuma M. Greitāns apmeklēja Ķīnas Tautas Republiku, lai piedalītos "Liaocheng Ekspertu konferencē", kuras laikā iepazīstināja ar Latvijas IT jomas un Elektronikas un datorikas institūta zinātniskajiem sasniegumiem. Sadarbības veidošanai notika divpusējās tikšanās ar "Zhangtong bus", XINFA group, HLB, Retda, Chuangze Intelligent Robot Co.,Yeimed, Halin group u.c. uzņēmumiem. Akadēmiķis M. Greitāns uzskata, ka Latvijas un Ķīnas sadarbībai IT jomā ir liels potenciāls, ņemot vērā Ķīnas puses lielo ražošanas kapacitāti un Latvijas IT jomas zinātnieku sasniegumus: "Abpusēji izdevīgas sadarbības veidošanai redzu iespēju virzīties uz kopēju Latvijas Ķīnas pētniecisko centru mākslīgā intelekta (Artificial intelligence) vai iegultā intelekta (Embedded intelligence) jomās".

Dr. Ņ.Linde pastāstīja, ka LZA Ekonomikas institūts Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmiju ir noslēguši sadarbības līgumu. 2019. gadā līguma ietvaros tiek īstenots pētniecisks projekts ekonomikas, politikas un sociālajos jautājumos.

Ilze Trapenciere,
LZA Starptautisko sakaru nodaļa


No kreisās: P.Trapencieris, Ņ.Linde, Liang Jianquan, M.Greitāns, A.Siliņš, I.Trapenciere, Zhang Qi

Foto - K. Broks

Powered by Elxis - Open Source CMS