Aizstāvēšana

9-01-2020

RSU ir atsaukusi promocijas padomes 2020. gada 3. janvāra sēdi, kuras darba kārtībā bija VITAS UPENIECES promocijas darba aizstāvēšana

***

2020. gada 27. janvārī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

MAIJA VIKMANE

aizstāvēs promocijas darbu "Sirds resinhronizācijas iekārtu implantācijas efektivitātes kritēriju izvērtējums pacientiem ar sirds mazspēju Latvijas populācijā".

Recenzenti: Dr.med. Andris Skride (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.med. Vilnis Dzērve-Tāluts, (Latvijas Universitāte); Dr.med. Aras Puodziukynas (Lietuvas Medicīnas Universitāte, Kauņas klīnika).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU tīmekļvietnē.

***

2020. gada 4. februārī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Senāta zālē

ROLANDS IVANOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Depresijas un trauksmes saistība ar kardiovaskulārām slimībām un kardiovaskulārās mirstības risku (score) tuvāko 10 gadu laikā primārajā aprūpē Latvijā".

Recenzenti: Dr.med. Oskars Kalējs (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.med. Gustavs Latkovskis (Latvijas Kardioloģijas centrs, Latvijas Universitāte); MD, PhD Nancy Byatt (UMass Memorial Medical Center/UMass Medical School, Worcester, ASV).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU tīmekļvietnē.

***

Liepājas Universitātes pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2019. gada 29. novembrī piešķīra GATIM STRADAM pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 1.

***

Daugavpils Universitātes Matemātikas promocijas padomes sēdē 2019. gada 18. decembrī ANITA KIRIČUKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts zinātniskais doktora grāds matemātikā.

Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

RTU elektrotehnikas nozares promocijas padome P-14 2019. gada 19. decembra sēdē piešķīra JĀNIM MĀRKAM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-08 2019. gada 19. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu GUNTIM ANCĀNAM elektronikas un telekomunikāciju nozarē, elektrosakaru apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 9; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-08 2019. gada 19. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ELMĀRAM LIPENBERGAM elektronikas un telekomunikāciju nozarē, telekomunikāciju tīklu apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 9; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

***

Liepājas Universitātes pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2019. gada 20. decembrī piešķīra MAIJAI ROČĀNEI pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē 2019. gada 20. decembrī SABĪNEI UPNEREI piešķirts inženierzinātņu doktora grāds mašīnzinātnes nozares mašīnu dinamikas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P-09 Promocijas padomes sēdē 2019. gada 30. decembrī INESEI BIUKŠĀNEI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) ekonomikas nozares tautsaimniecības apakšanozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 17-01-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS