ZINĀTNISKĀS INSTITŪCIJAS AICINĀTAS PIEDALĪTIES PROJEKTU KONKURSĀ PAR URBĀNO MIGRĀCIJU

9-01-2020

Zinātniskās institūcijas aicinātas pieteikties Kopējās programmēšanas iniciatīvas "Pilsētu Eiropa" projektu konkursā par urbāno migrāciju. Pirmās kārtas pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 26. marts.

Projektus var pieteikt par 3 tēmām:

  • Sociāli telpiskā integrācija un pilsētu iedzīvotāju iesaiste procesā.
  • Urbānā mājokļu pārvaldība.
  • Pilsētu administratīvās kapacitātes paplašināšana un atbalsts pierādījumos balstītai integrācijas politikai (migrācijas pārvaldība).


Projektu ietvaros var veikt zināšanu, datu, metožu harmonizāciju, konsolidāciju un jaunu zināšanu sintēzi, kā arī meta pētījumus starptautiskā mērogā.

Projekta konsorcija sastāvā jābūt vismaz 3 partneriem no trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Projekti tiks īstenoti 12 līdz 18 mēnešu periodā.

Projektu konkurss notiek divās kārtās. Pirmās kārtas pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 26. marts plkst. 13.00 pēc Latvijas laika. Uz otro kārtu tiks uzaicināti tie konsorciji, kas būs veiksmīgi izturējuši konkursu pirmajā kārtā.

Latviju konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, sniedzot finansiālo atbalstu Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām, kas atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam saskaņā ar regulu 651/2014. Projekti tiek atbalstīti IZM īstenotā projekta "Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā" ietvaros.

Plašāka informācija par pētniecības konkursu un tā atbalstāmajām izmaksām pieejama Urban Europe tīmekļvietnē.

Kontaktpersonas Izglītības un zinātnes ministrijā:

Uldis Berķis, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts, tālr. 67047865, e-pasts: . Kaspars Karolis, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts, tālr. 67047996, e-pasts: .

Konference programma (pdf)

Avots – IZM

Powered by Elxis - Open Source CMS