LATVIJAS PAŠVALDĪBAS UZRUNĀTAS INOVĀCIJU CENTRU IZVEIDEI

10-01-2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2020. gada 7. janvārī nosūtīja uzaicinājumus Cēsu, Daugavpils, Liepājas un Ventspils pilsētas pašvaldībām iesniegt pieteikumus iepriekš noteikto projektu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātē "Inovāciju centri". 

Iepriekš noteiktu projektu ietvaros pašvaldības Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī sadarbībā ar Norvēģijas zinātnes centriem un Latvijas augstskolām veidos inovācijas centrus, kuru uzdevums būs veicināt skolēnu karjeras izvēli un zināšanu attīstību STEM jomās, izstrādājot jaunas interešu izglītības programmas, darbnīcas, koprades telpas, koprades laboratorijas un citus interaktīvus pasākumus STEM jomā. Reģionos veidotajiem centriem būs katram sava specializācija - kosmoss, vides zinātnes, dabas zinātnes, informācijas komunikācijas tehnoloģijas un uzņēmējspēju veicināšana, un centru organizētās aktivitātes būs pieejamas visiem Latvijas skolēniem, studentiem un skolotājiem.

Iepriekš noteikto projektu iesniegšanas termiņš ir divi mēneši no dienas, kad nosūtīts VIAA uzaicinājums iesniegt projektu, kas ir ne vēlāk kā līdz 2020. gada 6. martam.

Detalizētāka informācija par aktivitāti, iepriekš noteikto projektu iesniegšanas nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama VIAA tīmekļvietnē sadaļā EEZ un Norvēģijas finanšu instruments ® 2014.-2021. periods ® Inovāciju centri.

Papildu informācija: Dace Puriņa
VIAA Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu
nodaļas vadītāja

Powered by Elxis - Open Source CMS