VALSTS ZINĀTNISKĀS KVALIFIKĀCIJAS KOMISIJAS PĀRSKATS PAR DARBU 2019. GADĀ

10-01-2020

Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija (VZKK) no 2019. gadā astoņās (8) sēdēs izskatīja 134 promocijas darbus, no tiem astoņi (8) tika atgriezti promocijas padomei darba uzlabošanai, tika skatīti VZKK vēlreiz un virzīti aizstāvēšanai, 23 darbi atdoti promocijas padomēm ar lēmumu "var aizstāvēt pēc recenzijā minēto trūkumu novēršanas". Trīs darbi šobrīd ir atlikti un tiks skatīti vēlreiz.

2019. gadā izskatītie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2018. gadā izskatīto darbu skaits): arhitektūra - 5 (0), bioloģija - 5 (6), būvzinātne - 3 (6), datorzinātne - 6 (2), ekonomika - 7 (9), vadībzinātne - 12 (9), elektronika un telekomunikācijas - 4 (1), enerģētika - 5 (2), elektrotehnika un elektronika - 3 (4), farmācija - 1 (1), filozofija - 1 (0), fizika - 6 (9), informācijas tehnoloģijas - 5 (3), tiesību zinātne - 9 (8), komunikāciju zinātne - 1 (0), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes - 3 (13), lauksaimniecības zinātne - 0 (3), literatūrzinātne - 1 (1), folkloristika - 1 (2), materiālzinātne - 2 (1), mākslas zinātne - 0 (3), matemātika - 1 (0), medicīna - 16 (12), mehānika - 1 (1), mašīnzinātne - 2 (1), mežzinātne - 3 (2), pārtikas zinātne - 2 (5), pedagoģija - 9 (8), psiholoģija - 0 (3), socioloģija un politikas zinātne - 8 (0), transports un satiksme - 3 (3), valodniecība - 1 (4), veterinārmedicīna - 2 (3), vides zinātne - 6 (7).

Augstskolas pēc izskatīto promocijas darbu skaita: LU - 51 (46), RTU - 34 (32), LLU - 13 (16), DU - 4 (7), RSU - 15 (12), RISEBA - 1 (5), Liepājas Universitāte - 4 (3), BA "Turība" - 6 (3), Latvijas Mākslas akadēmija - 0 (0), Latvijas Mūzikas akadēmija - 0 (1), Baltijas Starptautiskā akadēmija - 4 (4), TSI - 1 (1), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija - 1 (0), Vidzemes augstskola - 0 (1).

Ilga Jansone,
VZK komisijas priekšsēdētāja

Powered by Elxis - Open Source CMS