PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2020. GADĀ

10-01-2020

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru/institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vairākas LZA partnerakadēmijas (piem. Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Izraēlas ZA u.c.) atbalsta īstermiņa mobilitātes vizītes neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml. Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana, darbs bibliotēkā, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskā konferencē. Pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Mobilitātes vizīšu kārtību nosaka LZA Valdes apstiprinātie "Noteikumi par Latvijas zinātnieku īstermiņa mobilitātes vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros", kas atrodami LZA tīmekļvietnes sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība.

NB! Lūdzu, ņemiet vērā, ka sadarbībā ar Bulgārijas, Polijas un Čehijas zinātņu akadēmijām prioritāras ir vizītes divpusējo sadarbības projektu izpildei, taču atbalstītas tiek arī individuā­las vizītes.

Par vizīšu finansiālo pusi. Akadēmijas pielieto izmaksu sadales modeli, proti, LZA partnerakadēmija finansiāli nodrošina Latvijas zinātnieka uzturēšanos konkrētajā valstī (apmaksā viesnīcas vai tml. izdevumus un līgumā paredzēto dienas naudu) atbilstoši vizītes darba programmai. Svarīgi: vizītes dalībniekam pašam jārisina starptautiskā transporta biļešu samaksas jautājums. LZA savukārt nodrošina partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos Latvijā un saskaņo zinātnisko programmu. Vieszinātnieki, kas ierodas LZA sadarbības līgumu ietvaros, galvenokārt tiek izmitināti Akadēmijas viesu istabās 14. stāvā.

Lūdzam iesniegt pieteikumus 2020. gada vizītēm līdz 1. maijam (ja uz kādu no valstīm gada kvota nebūs piepildīta, pieteikumus pieņemsim līdz 2020. gada 30. oktobrim). Informācijai tel. 67227391, mob. 26478619 vai e-pasts:   .

Kristaps Broks, LZA Ārējo sakaru organizators

 

Divpusējās sadarbības apmaiņas braucieni 2019. gadā

Nr. p.k.

LZA partnerinstitūcija - zinātņu akadēmija (ZA)

Apmaiņu kvota vai pēc vienošanās (***)

Īpaši nosacījumi un
ieteikumi

2019. gadā izmantoto dienu (vizīšu) skaits

No Latvijas

Uz Latviju

1

Austrijas ZA

***

Tikai Austrijas ZA institūti

-

-

2

Baltkrievijas NZA

50 dienas

 

5 (1)

28 (5)

3

Berlīnes-Brandenburgas ZA

6 nedēļas

Tikai kopprojekti

-

-

4

Bulgārijas ZA

12 nedēļas

 

6 (1)

40 (5)

5

Čehijas ZA

 

Tikai kopprojekti

10 (2)

34 (5)

6

Gruzijas ZA

4 nedēļas

 

-

-

7

Igaunijas ZA

75 dienas

 

12 (4)

21 (2)

8

Itālijas ZA

60 dienas

 

-

-

9

Izraēlas ZA

6 nedēļas

 

-

-

10

Lietuvas ZA

75 dienas

 

35 (8)

6 (3)

11

Melnkalnes ZA

21 diena

 

-

-

12

Polijas ZA

100 dienas

 

40 (3)

71 (9)

13

Slovākijas ZA

21 diena

 

-

-

14

Ukrainas NZA

30 dienas

 

-

4 (1)

15

Ungārijas ZA

7+7 dienas

1 vizīte (proj.)

1 vizīte (ind.)

-

-

16

Zviedrijas Hum. ZA

28 dienas

 

-

-

 

KOPĀ:

 

 

108 (19)

204 (30)

Powered by Elxis - Open Source CMS