Eiropas Komisijas Ziņojums "Radošā Eiropa"

25-03-2020

Interneta izdevuma The Baltic Course (www.baltic-course.com/eng2/ redaktors E.Eteris uzsvēris, ka Baltijas valstīm vajadzēja būt aktīvākām Eiropas Savienības fondu apguvē kultūras un radošo industriju jomā (Programma "Radošā Eiropa" 2014-2020 gadam).

Redaktora slejā uzmanība pievērsta pārskatam par Eiropas Kultūras nozari, balstoties uz Eiropas Komisijas Ziņojumu par lielākajiem Eiropas Komisijas finansētajiem projektiem kultūras, radošo industriju un mediju jomā 2018.gadā. Eiropas Komisija atzīst kultūras un radošo industriju nozares, tai skaitā, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), apdraudētību. Pirms 7 gadiem, uzsākot atbalstu EK finansētajiem kultūras projektiem, uzsvērts, ka kultūras nozares potenciālam visās ES valstīs ir nepieciešams atbalsts.

Interesanti iepazīties ar Eiropas Komisijas publicēto Uzraudzības ziņojumu "Radošā Eiropa" (Creative Eirope. Monitoring Report, 2018).

Šajā Ziņojumā minēts, ka EK atbalstījusi 2432 projektus par 174 miljoniem Eur, t.sk. atbalstot MVU kultūras jomā. Ziņojuma dati rāda, ka Latvijā tikuši atbalstīti 6 sadarbības projekti, Lietuvā - 7, bet Igaunijā - 9 sadarbības projekti. Ziņojumā iespējams iepazīties ar vairākām atbalsta programmām kultūrai un atbalstīto projektu aprakstu, izvērtējamu un finansējumu.

Powered by Elxis - Open Source CMS