INFORMĀCIJA APVĀRSNIS 2020 PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM PAR COVID-19 KĀ FORCE MAJEURE

2-04-2020

Eiropas Komisija (EK) sniegusi skaidrojumu projektu finansējumu saņēmējiem portālā Funding&Tenders saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Force majeure - nepārvaramas varas klauzulas piemērošanu projektu līgumos (jeb Grant Agreements).

Eiropas Komisija (EK) sniegusi skaidrojumu projektu finansējumu saņēmējiem portālā Funding&Tenders saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Force majeure - nepārvaramas varas klauzulas piemērošanu projektu līgumos (jeb Grant Agreements).

Apvārsnis 2020 MGA (Model Grant Agreement) 51. pantā ir izklāstīti nosacījumi, kādos var izmantot nepārvaramas varas klauzulu. Tā attiecas uz ārkārtas un neparedzētu notikumu vai situāciju, kuru finansējuma saņēmēji nevar kontrolēt un kas viņiem traucē pildīt savas projekta saistības. EK skaidro, ja rodas šāda situācija, finansējuma saņēmējiem nekavējoties jāinformē Komisija/aģentūra/finansēšanas struktūra, kas katrā atsevišķā gadījumā pārbauda Force majeure - nepārvaramas varas noteikumu iespējamo piemērošanu. Turklāt finansējuma saņēmējiem nekavējoties jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai ierobežotu visus zaudējumus, kas radušies nepārvaramas varas dēļ (piemēram, jāmēģina anulēt aviobiļetes, utt.).

Izmaksas būs attiecināmas, ja tās ir saskaņā ar vispārējiem atbilstības nosacījumiem, kas noteikti MGA 6. pantā, tāpat kā citas projekta izmaksas. Piemēram, ja sanāksme/pasākums nevar notikt nepārvaramas varas dēļ, joprojām var tikt iekasētas ceļa un uzturēšanās izmaksas, ja tās ir saskaņā ar izmaksu atbilstības nosacījumiem, pat, ja finansējuma saņēmējs nav ceļojis un nepiedalījās pasākumā. Ja nepārvarama vara rada papildu izmaksas projekta īstenošanai, šīs izmaksas var būt attiecināmas, ja tas ir nepieciešams projekta īstenošanai (piemēram, atcelta konference tiek organizēta vēlākā projekta posmā). Tomēr, jāņem vērā, ka projekta maksimālo finansējuma summu nevar palielināt.

Vēršam uzmanību - ja Latvijas projektu īstenotājs ir koordinators, tad tam, pirmkārt, jākomunicē ar EK projekta atbildīgajiem uzraugiem, kā teikts jautājumu un atbilžu sadaļā.  Savukārt, ja Latvijas projekta īstenotājs ir partneris, tad, pirmkārt, komunicē ar savu projekta koordinatoru par šo jautājumu un tālāko rīcību, un darbībām attiecībā pret projektu.

Oriģinālā atbilde pieejama EK mājaslapā. 

Avots: VIAA tīmekļvietne

Powered by Elxis - Open Source CMS