LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa organizējusi ekspertu aptauju par Covid 19 pandēmijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību

23-04-2020

Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa, turpinot iesākto praksi rīkot ekspertu konsīlijus, kuros tiek analizētas un skaidrotas aktuālās norises Latvijas sabiedrībā un ekonomikā, ir organizējusi ekspertu aptauju par Covid 19 pandēmijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Aptauju ir aicināti aizpildīt Latvijas Saeimas, pašvaldību un ministriju pārstāvji, augstskolu profesori un Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi, uzņēmumu vadītāji, zemnieku saimniecību īpašnieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Aptaujā ievāktās atbildes tiks apkopotas un rezultāti tiks nodoti valsts institūcijām, kā arī publicēti Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā, preses izdevumā "Zinātnes Vēstnesis" un akadēmiskajā žurnālā "LZA Vēstis", kā arī tiks nodoti publikācijai masu plašsaziņas līdzekļos.

Aptauja ir anonīma un tajā var piedalīties un paust savu viedokli jebkurš iepriekšminētās aptaujas mērķagrupas pārstāvis iesūtot pieteikumu uz Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas e-pastu: .

Atbildes uz aptaujas jautājumiem tiek ievāktas līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Informācija: tel. 29411607, 26781545, e-pasts

Powered by Elxis - Open Source CMS