Aizstāvēšana

30-04-2020

2020. gada 14. maijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lauvas ielā 4, 210. auditorijā, promocijas darbu zinātniskā doktora grāda politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

JURIS KANELS

par tēmu "Iestāšanās Eiropas Savienībā ietekme uz transporta rīcībpolitikas attīstību Latvijas Republikā".

Recenzenti: Dr.paed. Žaneta Ozoliņa (Latvijas Universitāte); Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa (Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija); Ph.D. Juris Pupčenoks (Marist College, New York, ASV).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī.

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "MS Teams" platformā iespējama, nosūtot e-pastu uz

***

2020. gada 15. maijā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes un informātikas nozares promocijas padomes attālinātā atklātā sēdē

ANASTASIJA ŅIKIFOROVA

aizstāvēs promocijas darbu "Datu kvalitātes definēšana un novērtēšana" doktora zinātniskā grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.comp. J. Bārzdiņš (LU), Dr.habil.sc.ing. J. Grundspeņķis (RTU, DITF), Dr.sc.comp. U. Sarkans (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija).

Ar darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā, Raiņa b. 19, 203.telpa, kā arī elektroniski LU bibliotēkā.

Informācijai par sēdes plānoto norisi tel. 26112741 pēc 5.05.2020.

 ***

2020. gada 18. maijā, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 223. auditorijā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

LINDA KINĒNA

aizstāvēs promocijas darbu: "Aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai" zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) ķīmijā iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. chem. Gunārs Duburs (LU Ķīmijas nozares promocijas padomes recenzents), Dr.chem. Ērika Bizdēna (RTU), Dr. chem. Gints Šmits (OSI).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz 12. maijam, rakstot ziņu uz e-pastu -

***

2020. gada 21.  maijā plkst. 15.00 Baltijas Starptautiskā Akadēmijā (BSA) Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā, notiks Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares promocijas padomes atklātā sēdē, kurā promocijas darbu zinātniskā doktora grāda ekonomikas zinātnē iegūšanai  aizstāvēs

                                                   NIKOLAJS SUĻIMA.

Tēma: "Bezpilota lidaparātu komercpakalpojumu teritoriālais izvietojums reģionā (kā piemēru aplūkojot Kostariku)".

Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Muravska (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas tīmekļvietnē www.bsa.edu.lv.

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "Zoom" platformā iespējama, nosūtot pieprasījumu uz  e-pastu:

***

2020. gada 26. maijā plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401. auditorijā) LU Valodniecības nozares promocijas padomes atklātajā sēdē

JŪLIJA ZĀLĪTE

aizstāvēs promocijas darbu „Runātāju maiņa vācu un latviešu televīzijas politisko diskusiju raidījumos" (Sprecherwechsel in der deutschen und lettischen politischen Fernsehtalkshows) zinātniskā doktora grāda iegūšanai valodniecībā.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Ina Druviete (Latvijas Universitāte), Dr. philol. Linda Lauze (Liepājas Universitāte), Em. Dr. Ēvalds Reiters (Ewald Reuter) (Tamperes Universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, kā arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes tīmekļvietnē www.hzf.lu.lv.

***

2020. gada 29. maijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē, Zoom tiešsaistes platformā

DACE ŽENTIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Bioķīmisko un onkoloģisko marķieru diagnostiskā nozīme malignu pleiras eksudātu diferencēšanā no citas etioloģijas šķidruma pleiras dobumā"

Recenzenti: Dr.med. Jūlija Voicehovska (RSU); Dr.med. Valdis Pīrāgs (Latvijas Universitāte); M.D. Arschang Valipour (Florisdorfas Ziemeļu slimnīca, Vīne, Austrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU tīmekļvietnē.

***

2020. gada 17. jūnijā plkst.13.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1, 335. telpā LU Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē

IVO VINOGRADOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Ekosistēmu pakalpojumu pieeja zemes izmantošanas pārvaldībā mozaīkveida ainavu agroekosistēmās" zinātnes doktora (Ph.D.) zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā, vides zinātnēs grāda iegūšanai

Recenzenti: Dr.geogr. Solvita Rūsiņa (Latvijas Universitāte); Dr.silv. Zane Lībiete (Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava"); Ph.D. Hannes Palang, (Tallinas Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 10. jūnijam (tel. 67033914, 29104605, ).

Pēdējā atjaunošana 6-05-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS