PĀRCELTA PostDoc 4. KĀRTAS IZSLUDINĀŠANA

30-04-2020

Aprīlī plānotā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4. atlases kārtas izsludināšana ir atlikta uz vēlāku laiku ārkārtas situācijas dēļ. Precīzs pieteikumu iesniegšanas termiņš būs paziņots pēc Ministru kabineta (MK) noteikumu grozījumu pieņemšanas.

Šajā kārtā pieejamais finansējums plānots ap 11,5 miljoniem eiro gan ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem, gan ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem. Pētniecības pieteikumus varēs iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti, piesaistot pēcdoktorantus, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas.

Drīzumā ir gaidāmi arī jauni grozījumi MK noteikumos Nr. 50 par pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta īstenošanu, nosakot, ka pētniecības īstenošanas termiņš būs līdz 30 mēnešiem un viena pieteikuma pieejamais finansējums būs 111 505 eiro. 

Pirmo trīs kārtu pieteikumu īstenotājus aicinām iepazīties ar MK sēdē pieņemto lēmumu par ārkārtas situācijas ietekmi uz struktūrfondu projektu īstenošanu, t.sk. izdevumu attiecināmību (piemēram, avio biļetes, dalības maksa konferencēs u.c.). MK sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ikmēneša progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā Covid-19 ietekmē"  ir norādīts, ka Covid-19 ietekme uz projekta īstenošanu tiek uzskatīta par nepārvaramas varas apstākļiem. Saskaņā ar informatīvo ziņojumu par attiecināmiem izdevumiem tiks atzīti tādi ES struktūrfondu un Kohēzijas fondaprojekta izdevumi, par kuriem finansējuma saņēmējs var pierādīt, ka nav ieguvis saistības izpildi vai saistības izpilde ir neiespējama, pamatojoties uz tiešu Covid-19 ietekmi.

Šobrīd pētniecības pieteikumu 1. un 2. atlases kārtā ir noslēgti 193 līgumi par kopējo attiecināmo finansējumu vairāk nekā 25,5 miljonu eiro, savukārt 3. kārtā ir uzsākta 82 pieteikumu īstenošana ar kopējo attiecināmo finansējumu vairāk nekā 10 miljoni eiro. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts paredzēts pētījumu īstenošanai, tehnoloģisko tiesību aizsardzībai, zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, kompetenču pilnveidošanai, starptautiskajai mobilitātei un tīklošanai, bakalauru, maģistru vai doktoru darbu vadīšanai un recenzēšanai, citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošanai, kā arī sabiedrības informēšanai par pētniecības pieteikuma ietvaros veikto pēcdoktoranta pētījumu, tā norises gaitu un zinātniskajiem rezultātiem.

Aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā: detalizētāka informācija par konkursu, atbalstāmajām darbībām un 4. kārtas nolikums būs publicēts VIAA mājaslapas sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts » Konkursi.

Papildu informācija:

Līga Mirlina
VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļas
vecākā eksperte

Powered by Elxis - Open Source CMS