AICINĀM PIETEIKTIES APVĀRSNIS 2020 EIROPAS PĒTNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTU KONKURSĀ

30-04-2020

Līdz 2020. gada 14. maijam ir atvērts pētniecības un inovāciju atbalsta programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammas Eiropas pētniecības infrastruktūras projektu konkurss "Integrating Activities for Starting Communities" (Integrējošās aktivitātes kopienu dibināšanai).

Eiropas pētniekiem ir nepieciešama efektīva un ērta pieeja labākajām pētniecības infrastruktūrām, lai veiktu pētījumus zināšanu un tehnoloģiju pilnveidošanai. Projektu konkursa pieteicējiem ir jāņem vērā, ka tā mērķis ir apvienot, integrēt Eiropas mērogā un padarīt pieejamas galvenās valstu un reģionālās pētniecības infrastruktūras visiem Eiropas pētniekiem gan no akadēmiskā sektora, gan rūpniecības, nodrošinot to optimālu izmantošanu un kopīgu attīstību.

Finansējumu piešķir, lai atbalstītu starpvalstu un virtuālo piekļuvi, kas tiek nodrošināta Eiropas pētniekiem (un pētniekiem no trešajām valstīm ar noteiktiem nosacījumiem). Tāpat arī tiks atbalstīta sadarbība starp pētniecības infrastruktūrām, zinātniskajām aprindām, rūpniecību un citām ieinteresētajām personām. Tai skaitā paredzēts finansēt arī infrastruktūras pakalpojumu, piekļuves procedūru un saskarņu saskaņošanu, optimizēšanu un uzlabošanu.

Šī izaicinājuma risināšanā Eiropas Komisija (EK) paredz, ka iesniegtajos projektu pieteikumos norādītais finansējuma pieprasījums līdz 5 miljoniem eiro apmērā, būtu atbilstošs. Tomēr tas neizslēdz iespēju iesniegt un atbalstīt priekšlikumus, kuros pieprasītas citas summas.

Projektu konkursa budžets ir 115 miljoni eiro.

Plašāka informācija un pieteikšanās projektu konkursam EK mājaslapā.

Papildu informācija:

Marija Plotniece
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta
vecākā eksperte

Powered by Elxis - Open Source CMS