LATVIJAS ZINĀTNES PADOME ORGANIZĒ FLPP SEMINĀRU CIKLU NO 28. APRĪĻA LĪDZ 2. JŪNIJAM

30-04-2020

Saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli Latvijas Zinātnes padome (LZP)  kopā ar Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) īstenotājiem realizē unikālu tiešsaistes semināru ciklu otrdienās no 28. aprīļa līdz 2. jūnijam, kurā interesentiem būs iespēja izzināt, ko LZP finansētajos projektos pēta zinātnieki Latvijā. 

Semināri noritēs šādā secībā:

28.04. - Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00-12:00)

05.05. - Humanitāro un mākslas zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00-12:40)

12.05. - Dabas zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00-17:20) 

19.05. - Sociālo zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00-12:40)

26.05. - Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozares seminārs (plkst. 10:00-15:00)

02.06. - Medicīnas un veselības zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00-13:40)

Lai saņemtu saiti uz interesējošo semināru, lūgums izpildīt pieteikšanās anketu.

Katram pārstāvim no FLPP projekta būs dotas 10 minūtes, lai prezentētu, kādas aktivitātes līdz šim ir veiktas projektā, kādu pienesumu sabiedrībai un savai zinātnes nozarei projekts sniedz, kas līdz šim ir padarīts, kā arī informēt par izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskārušies projekta īstenošanas gaitā. 

Atvērtie semināri tiek rīkoti ar mērķi iepazīstināt plašāku sabiedrību ar Latvijas Zinātnes padomes finansētajiem Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem.

2018. gada 1. konkursā tika apstiprināts 61 projekts ar kopīgo finansējumu 17 871 010 EUR. Tos paredzēts īstenot 3 gadus laikā, un šobrīd tie sasnieguši zīmīgo vidus posmu. Tā ir iespēja izvērtēt, kas izdarīts, un aktualizēt izaicinājumus, ar kuriem saskārušies projektu realizētāji, kas ir ne mazāk aktuāli ārkārtas situācijas laikā.

Latvijas Zinātnes padome ir izveidota 1990. gadā, lai demokratizētu zinātniskās darbības vadīšanas sistēmu, celtu zinātniskā darba efektivitāti un nodrošinātu zinātnei no budžeta iedalīto līdzekļu maksimāli efektīvu izlietojumu uz pētījumu projektu konkursa pamata. Kopš 2018. gada FLPP konkurss tiek izsludināts  katru gadu- šobrīd jau ir notikuši 4 konkursi. 

Ar FLPP 2018. gada 1. konkursa pārskatu var iepazīties LZP tīmekļvietnē. Aicinām sekot līdzi Latvijas Zinātnes padomes aktualitātēm sociālajos tīklos:

FB https://www.facebook.com/Zinatnespadome/

Twitter: https://twitter.com/Zinatnespadome

Linkedin: Latvian Council of Science

Powered by Elxis - Open Source CMS