LZA SENĀTA LĒMUMI

30-04-2020

Ņemot vērā Ministru kabineta š.g. 12. marta Rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu" un tā noteiktos ierobežojumus valstī, tostarp ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz š.g. 12. maijam, kā arī to, ka saskaņā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 5.1.4., 5.2.2. un 5.5. punktu, vēlēšanu, t.i., 2020. gada, 30. aprīlī beidzas līdzšinējās Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidenta, citu LZA amatpersonu, LZA Senāta un LZA Uzraudzības padomes pilnvaras,

LZA Senāts 2020. gada 21. aprīlī nolemj:

1. Pamatojoties uz LZA Statūtu p. 5.2., pagarināt LZA amatpersonu: LZA prezidenta, viceprezidentu, ģenerālsekretāra, ārlietu sekretāra, LZA Fonda priekšsēdētāja, nodaļu priekšsēdētāju, LZA Uzraudzības padomes pilnvaras līdz nākamajai LZA pilnsapulcei.

2.  Lūgt nākamo LZA pilnsapulci apstiprināt 2020. gada 21. aprīļa LZA Senāta lēmuma 1. punktu.

3. Aicināt pilnsapulci pagarināt LZA amatpersonu, LZA Senāta un LZA Uzraudzības padomes darbības pilnvaras līdz jaunievēlētās LZA vadības un Uzraudzības padomes jaunā sastāva darba pienākumu uzsākšanai.

4. Aicināt LZA prezidentu un LZA Prezidiju, atbilstoši LZA Statūtu p. 4.1.2 sasaukt LZA ārkārtas pilnsapulci 2020. gada 2. aprīlī nenotikušās Pavasara pilnsapulces vietā, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa un noteikto ierobežojumu par pulcēšanos atcelšanas, izņemot jūlija un augusta mēnešus, kas tradicionāli ir atvaļinājumu laiks.

5. Turpināt iesākto LZA prezidenta un citu amatpersonu, LZA Senāta un LZA Uzraudzības padomes vēlēšanu procesu, ņemot vērā jau izvirzītās kandidatūras, nākamajā ārkārtas pilnsapulcē, t.sk. nodrošinot LZA Statūtu p. 5.1.2. paredzēto balsošanu pa pastu.

LZA Senāta priekšsēdētāja v.i. akadēmiķis Tālavs Jundzis
LZA Senāta zinātniskā sekretāre Alma Edžiņa

Powered by Elxis - Open Source CMS