LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas 2.attālinātā sēde

22-05-2020

2020.gada 30.aprīlī tika izsludināta Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (LZA HSZN) otrā attālinātā sēde, kas notika ar e-pastu starpniecību. Sēdes darba kārtībā bija paredzēti trīs jautājumi:

1) Esamība un brīvība. Ko darīt ar robežām? (Latvijas Mākslas akadēmijas vieslektora, Dr.oec., LU docenta, vadībzinātņu doktora, pedagoga, mūziķa un kultūru pētnieka Andreja Mūrnieka ziņojums);

2) Ārkārtas situācijas radītā psihoemocionālā ietekme un tās ilgtspēja cilvēku sabiedrībā (akad., Dr.oec. Raitas Karnītes jautājumi diskusijai un komentāri);

3) Ko baznīca var piedāvāt mūsdienu sabiedrībai krīzes laikā? (prāvesta, Rīgas dekāna, priestera Edgara  Cakula un Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča tēzes diskusijai).

Ziņotāju referāti tika nosūtīti visiem nodaļas locekļiem ar aicinājumu uzdot jautājumus un izteikt viedokli un komentārus līdz 2020.gada 15.maijam. Pielikumā ir ievietots sēdes materiālu, kā arī LZA HSZN locekļu viedokļu un komentāru, apkopojums."

Materīālu apkopojums (pdf)

Pēdējā atjaunošana 22-05-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS