Aizstāvēšana

28-05-2020

2020.gada 15. jūnijā plkst. 10.00 LU Juridiskās zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē Microsoft Teams platformā

JURIS RUDEVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu "Subsidiaritātes princips Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūrā" zinātniskā doktora grāda, zinātnes doktora (Ph.D.) tiesību zinātnē iegūšanai.

Recenzenti: Dr.iur. Jānis Lazdiņš (Latvijas Universitāte), Dr.iur. Aivars Endziņš (binesa augstskolas "Turība"), Dr.iur. Mihals Kovaļskis (Jagaiļa Universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2020. gada 10.jūnijam, rakstot uz e-pastu:

***

2020. gada 16. jūnijā plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē aizstāvēs

DAIGA BEHMANE.

Tēma: "Ārvalstu pacientu piesaisti noteicošie faktori un to saistība ar pacientu pieredzi un kopējo apmierinātību ar saņemto veselības aprūpes pakalpojumu Latvijā".

Recenzenti: Dr.admin. Andrejs Cekuls (Latvijas Universitāte);
Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.oec. Kārlis Ketners (Banku Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2020. gada 16. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ELĪNA PŪCĪTE

aizstāvēs promocijas darbu "Ar veselību saistītas dzīves kvalitātes izmaiņas pēc nozīmīgas miega artērijas stenozes ārstēšanas".

Recenzenti: Dr.med. Ināra Logina (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija); Dr.med. Viesturs Boka (Latvijas Universitāte, Latvija); Dr.med. Dalius Jatužis (Clinic of Neurology and Neurosurgery, Faculty of Medicine, Viļņas UNiversitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU tīmekļvietnē.

* * *

2020. gada 18. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ARTURS BALODIS

aizstāvēs promocijas darbu "Cerebrāla infarkta agrīnas attēldiagnostikas un reperfūzijas taktikas saistība ar radioloģisko un klīnisko iznākumu".

Recenzenti: Dr.med. Ardis Platkājis (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija); Dr.med. Dainis Krieviņš (Latvijas Universitāte); Dr.med. Rytis Kaupas (Lithuanian University of Health Sciences, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU tīmekļvietnē.

***

2020. gada 18. jūnijā plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-07 atklātajā sēdē Rīgā, Daugavgrīvas ielā 2, 220. auditorijā 

ANDREJS BONDARENKO

aizstāvēs promocijas darbu "Metodoloģijas izstrāde zināšanu izgūšanai no apmācītiem mākslīgajiem neironu tīkliem" zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:     Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.sc. Jevgeņijs Bodjanskijs (Harkovas Nacionālā radio elektronikas universitāte, Ukraina).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Ķīpsalas ielā 10) un internetā http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

2020. gada 19. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Promocijas padomes izglītības zinātnēs atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā

LANA FRANČESKA DREIMANE

aizstāvēs promocijas darbu "Virtuālās realitātes mācīšanās taksonomija" zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai izglītības zinātnēs.

Recenzenti: Dr. paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte); Dr.sc.ing. Dr.paed. Alla Anohina-Naumeca (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.paed. Nora Jansone Ratinika (Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

Interesenti aicināti pieteikties sēdei tiešsaistē līdz 15. jūnijam, rakstot ziņu uz e-pastu:

***

2020. gada 26. jūnijā plkst. 13.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, Inženieru fakultātes 105. telpā Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē

ANSIS ATAOLS BĒRZIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu "Dabisko valodu automatizēta salīdzināšana" zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Egils Ginters (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.comp. Normunds Grūzītis (LU MII,) tehnisko zinātņu kandidāts Juris Gecēvičs (Гецевич Юрий Станиславович) (Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Apvienotais informātikas problēmu institūts (ОИПИ НАН Беларуси), Baltkrievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTA bibliotēkā, RTA tīmekļvietnē https://www.rta.lv/doktorantura_aizstavetie_promocijas_darbi.

Ņemot vērā valstī noteiktos dažāda veida ierobežojumus, promocijas darba aizstāvēšanai būs iespēja pieslēgties arī attālinātajā režīmā caur RTA tīmekļvietni.

***

2020. gada 26. jūnijā plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INTS BRUŅENIEKS

aizstāvēs promocijas darbu "Taisnās zarnas sienas klīniskās, biomehāniskās un morfoloģiskās īpatnības pacientiem ar obstruktīvās defekācijas sindromu".

Recenzenti: Dr. med. Arnis Eņģelis (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.habil.sc.phys. Jurijs Dehtjars (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.med. Paulius Žeromskas (Klaipēdas universitātes slimnīca, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU tīmekļvietnē.

***

2020. gada 29. jūnijā plkst. 10.00 RTU Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes "RTU P-05" atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

DMITRIJS SOBOĻEVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana" zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (AS "Augstsprieguma tīkls"), Dr.sc.ing. Sauļus Gudžus (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

2020. gada 29. jūnijā plkst. 11.30 RTU Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes "RTU P-05" atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

ROMĀNS OĻEKŠIJS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Modernisation of electric equipment of combined cycle units for adaption to new electricity market requirements" ("Kombinētā cikla energobloku elektrisko iekārtu modernizācija darbības pielāgošanai mūsdienu elektroenerģijas tirgus prasībām") zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Ļubova Petričenko (Rīgas Tehniskā universitāte, Dr.sc.ing. Sauļus Gudžus (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva), Dr.sc.ing. Arturas Klementavičus (Lietuvas enerģētikas institūts, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

2020. gada 29. jūnijā plkst. 13.00 RTU Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes "RTU P-05" atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

ALEKSEJS SOBOĻEVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Detection of the most vulnerable network elements in power systems" ("Visvājāko tīkla elementu noteikšana energosistēmās") zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (AS "Augstsprieguma tīkls"), Dr.sc.ing. Arturas Klementavičus (Lietuvas enerģētikas institūts, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

LU Datorzinātnes un informātikas nozares promocijas padome 2020. gada 15. maija attālinātajā atklātajā sēdē piešķīra ANASTASIJAI ŅIKIFOROVAI zinātnisko grādu - zinātnes doktore (Ph.D.) datorzinātnē un informātikā. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nebalso - 3.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2020. gada 18. maijā LINDAI KINĒNAI tika piešķirts zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktore (Ph.D.) ķīmijā. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 15-06-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS