PRECIZĒTS PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS ATBALSTA CETURTĀS ATLASES KĀRTAS NOLIKUMS

28-05-2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka 2020. gada 21. maijā ir apstiprināts papildinātais Pēcdoktorantūras programmas 4. kārtas atlases nolikums. Tajā noteikts, ka 4. atlases kārtā atbalstāmi pētniecības pieteikumi, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā.

Ņemot vērā rīcības plānu "Eiropas pētniecības telpas aktivitātes cīņai pret koronavīrusa izraisīto Covid-19 pandēmiju" (First ERAvsCorona Action Plan), šajā kārtā lielāku atbalstu un iespēju iegūt augstāku vērtējumu saņems pētniecības pieteikumi, kas fokusēti uz Covid-19 ietekmes izpēti un inovatīvu risinājumu attīstīšanu šādās jomās: sabiedrības veselības problēmu risināšana, elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu attīstība, tai skaitā veselībai, izglītībai, birojiem, e-pārvaldei, un inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības attīstīšanai un pielāgošanai mainīgiem apstākļiem (piemēram, ārkārtas situācijām, klimata pārmaiņām).

Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pētniecības pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam. Atbalsts ir paredzēts pēcdoktorantiem, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas. Viena pētniecības pieteikuma īstenošanas maksimālais finansējums ir 111 505 eiro un tā ilgums ir 30 mēneši.

Pieejamais finansējums 4. atlases kārtā ir 11,4 milj. eiro, tai skaitā, ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem ir paredzēti 5,7 milj. eiro un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem - 5,7 milj. eiro, no kuriem 1,1 milj. eiro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts paredzēts fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošanai, tehnoloģisko tiesību aizsardzībai, zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, kompetenču pilnveidošanai, starptautiskajai mobilitātei un tīklošanai, bakalauru, maģistru vai doktoru darbu vadīšanai un recenzēšanai, citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošanai. Saskaņā ar precizēto 4. atlases kārtas nolikumu pēcdoktoranta starptautiskās mobilitātes periods ir paredzēts vismaz 2 mēneši.

Papildus tam atbalsts paredzēts arī sabiedrības informēšanai par pētniecības pieteikuma ietvaros veikto pēcdoktoranta pētījumu, tā norises gaitu un zinātniskajiem rezultātiem. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka pētniecības pieteikuma īstenošana tiek uzsākta sešu mēnešu laikā pēc pētniecības pieteikuma iesnieguma apstiprināšanas un nevar pārsniegt pieteikumu īstenošanas beigu termiņu - 2020. gada 30. jūniju.

Projekta mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir vairāk nekā 51 milj. eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 43,4 milj. eiro, valsts budžeta līdzfinansējums -
5,1 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 2,5 milj. eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.

Precizēts 4. kārtas nolikums un informācija par iesniedzamajiem dokumentiem ir atrodama VIAA tīmekļvietnes sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts » Konkursi.

Avots - VIAA

Powered by Elxis - Open Source CMS