IZSLUDINĀTA CETURTĀ ATLASES KĀRTA PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS ATBALSTAM

28-05-2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātu 4. kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pētniecības pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam. Šobrīd atbalsts paredzēts pētījumiem trīs tēmās, bet tuvākajā laikā tēmu loku plānots paplašināt.

Ceturtajā atlases kārtā šobrīd atbalsts paredzēts pētniecības pieteikumiem, kas fokusēti uz Covid-19 ietekmju izpēti un inovatīvu risinājumu attīstīšanu šādās tēmās:

• sabiedrības veselības problēmu risināšana;

• elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu attīstība, tai skaitā veselībai, izglītībai, birojiem, e-pārvaldei;

• inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības attīstīšanai un pielāgošanai mainīgiem apstākļiem (piemēram, ārkārtas situācijām, klimata pārmaiņām).

Tuvākajā laikā šo tēmu loku plānots paplašināt, paredzot atbalstu pieteikumiem, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas jomu attīstībā. Sagaidāms, ka prioritāri atbalstu saņems pieteikumi, kuros risinātās problēmas saskan ar rīcības plānā "Eiropas pētniecības telpas aktivitātes cīņai pret koronavīrusa izraisīto Covid-19 pandēmiju" (First ERAvsCorona Action Plan) noteiktajām Eiropas prioritārās pētniecības un inovācijas aktivitātēm.

Ceturtajā atlases kārtā pieteikumus var iesniegt pēcdoktoranti, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas.

Viena pētniecības pieteikuma īstenošanas maksimālais finansējums ir 111 505 eiro un īstenošanas ilgums - 30 mēneši. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka pētniecības pieteikuma īstenošana tiek uzsākta sešu mēnešu laikā pēc pētniecības pieteikuma iesnieguma apstiprināšanas un nevar pārsniegt pieteikuma īstenošanas beigu termiņu - 2023. gada 30. jūniju. 4. atlases kārtā paredzēts pēcdoktoranta starptautiskās mobilitātes periods - vismaz 3 mēneši.

Pieejamais finansējums 4. atlases kārtā ir 11,4 milj. eiro, tai skaitā, ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem ir paredzēti 5,7 milj. eiro un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem - 5,7 milj. eiro, no kuriem 1,1 milj. eiro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts paredzēts fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošanai, tehnoloģisko tiesību aizsardzībai, zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, kompetenču pilnveidošanai, starptautiskajai mobilitātei un tīklošanai, bakalauru, maģistru vai doktoru darbu vadīšanai un recenzēšanai, citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošanai.

Informācija par aktualizētajiem 4. atlases kārtas nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem drīzumā būs pieejama VIAA tīmekļvietnes sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts » Konkursi.

Projekta mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir vairāk nekā 51 milj. eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 43,4 milj. eiro, valsts budžeta līdzfinansējums - 5,1 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 2,5 milj. eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.

Papildu informācija:

Ineta Kurzemniece
VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas nodaļa

Powered by Elxis - Open Source CMS