INFORMĀCIJA PAR COVID-19 PĒTNIECĪBAS PLATFORMU

28-05-2020

I Par valsts pētījumu programmu "Covid-19 seku mazināšana"

Informējam, ka ir lemts piešķirt 5 miljonus valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšana" īstenošanai. Lai to veiktu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju veidos valsts pētījumu programmu, kuras konkursu un zinātnisko izvērtēšanu nodrošinās Latvijas Zinātnes padome.

Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšana" (programma) stratēģiskās vadības padome ir vienojušies par 10 uzdevumiem, kurus būs jārisina programmas ietvaros. Lai tos risinātu būs jāiesniedz projektu pieteikumu, kuru izstrādei būs ļoti īss laiks, ņemot vērā to, ka programma jāīsteno ne vēlāk kā līdz š.g. decembrim.

Šeit var atrast projektu Ministru kabineta rīkojumam par valsts pētījumu programmu «Covid-19 seku mazināšana" - https://izm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskajai-apspriesanai-nodotie-normativo-aktu-projekti/4084-par-valsts-petijumu-programmu-covid-19-seku-mazinasanai. Rīkojuma projekta 6. punktā ir uzskaitīti 10. uzdevumi, kuru īstenošanai tiks finansēti 10 projekti (katrā uzdevumā viens projekts), kas iedalās 5. punktā iezīmētajās tematiskajās jomās. Detalizētāka informācija par konkursa nosacījumiem tiks nosūtīta vēlāk.

 

II Kontaktbirža valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšana" partneru meklēšanai

Latvijas Zinātnes padome (LZP) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU)* organizēja tiešsaistes kontaktbiržas (3 programmas tematiskajās jomās - veselības aprūpes un sabiedrības veselības risinājumi; inženiertehniskie risinājumi; tautsaimniecība un sabiedrības labklājības risinājumi), kas veidotas ar mērķi - palīdzēt topošajiem programmas projektu iesniedzējiem atrast partnerus, ar kuriem kopā startēt programmas projektu pieteikumu atklātajā konkursā, kas tiks izsludināts tuvākajā laikā.

*aicinām arī citas zinātniskās institūcijas sadarboties pasākuma organizēšanā un informācijas izplatīšanā, rakstot uz minētajām e-pasta adresēm

 

III Par Covid-19 platformai iesniegto ideju komercializācijas iespējām un tehnoloģisko gatavību

Sadarbībā ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru (LIAA) veicam aptauju par iesniegto ideju gatavību (vai nu jau tagad, vai pēc to īstenošanas) komercializācijai. Ņemot vērā aptaujas rezultātus, tiks spriests par iespējām savest zinātniekus ar uzņēmējiem, kā arī citiem mehānismiem, lai palīdzētu komercializēt šīs idejas.

Aptauju aicinām aizpildīt tiem projektiem, kuri uzskata, ka viņu idejas ir potenciāli komercializējamas nākotnē, atbildot uz šādiem jautājumiem:

1) Kāds ir plānotais TRL līmenis pēc iesniegtās idejas īstenošanas?

2) Cik ilgs laiks nepieciešams, lai pēc tam produktu/tehnoloģiju varētu komercializēt?

3) Kas būs produkta vai tehnoloģijas potenciālie lietotāji?

4) Vai pētniecības ietvaros plānota sadarbība ar komersantu?

5) Vai saistībā ar ražošanas kavēšanos pasaulē pastāv izstrādes riski un ir iespējams laikā nesaņemt nepieciešamos materiālus?

Aptauju var aizpildīt šajā anketā, pie pirmā jautājuma izvēloties "Papildināt savas idejas aprakstu ar atbildēm uz jautājumiem par tehnoloģisko gatavību un komercializāciju":
https://forms.gle/QmsW9ov1utRTXzo37

Ņemot vērā saņemtās atbildes, tiks spriests par nākamajiem soļiem.

 

IV Par iesniegtajām idejām un iespēju iesniegt vēl idejas

Atgādinām, ka pirms pāris nedēļām uzsāktā ideju apkopošana Covid-19 krīzes risināšanai (COVID-19 platforma) tika iesākta ne vien valsts pētījumu programmas vajadzībām, bet arī, lai zinātnieki apkopotu idejas un meklētu sadarbības partnerus, piedāvājot risinājumus dažādām problēmām Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tam.

Tādēļ aicinām turpināt sniegt savas idejas un meklēt partnerus:

1. iesniegtās idejas var apskatīt šeit (tiek papildināts): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFQRaAV7hOgxlz3CXOnB1-efLg4edpbkj8Qmzn3Sx20/edit?usp=sharing

2. iesniegt/pievienoties un komentēt idejas var šeit: https://forms.gle/88pH6okDYdRQRmzu9

Avots - LZP

Powered by Elxis - Open Source CMS