LZP IZSLUDINA VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMU “HUMANITĀRO ZINĀTŅU DIGITĀLIE RESURSI”

28-05-2020

Latvijas Zinātnes padome (LZP), pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas mērķis ir attīstīt un palielināt humanitāro zinātņu digitālo resursu lietojamību, mazinot to fragmentāciju.

Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš? 2020. gada 30. jūnijs.

Kāds ir kopējais budžets? 1 309 380 EUR 24 mēnešu īstenošanas periodam no valsts budžeta.

Kas var piedalīties? Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projekta iesniedzējam projektā jāpiesaista vismaz 4 projekta sadarbības partneri.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir noteikti trīs uzdevumi:

1. attīstīt un pielāgot humanitāro zinātņu digitālo resursu kopas (turpmāk - platformas), paplašinot to funkcionalitāti un integrējot tajās citus, jau izstrādātus resursus;

2. apzināt gala lietotāju mērķa grupu (piemēram, pētnieku, pedagogu, izglītojamo, cilvēku ar īpašām vajadzībām, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju) vajadzības un pielāgot esošos rīkus vai radīt sasaistes risinājumus ar esošiem humanitāro zinātņu digitālajiem resursiem;

3. attīstīt fundamentālu pētniecību, izmantojot digitālos humanitāro zinātņu resursus, un pētniecību, kas uzlabo digitālo humanitāro zinātņu resursus.

 

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv).

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu - ;

2. par informācijas sistēmas lietošanu - LZP vecākā referente Jeļena Blazarene ( );

Nolikumu un pieteikuma dokumentus skat. LZP tīmekļvietnē.

Avots - LZP

Pēdējā atjaunošana 28-05-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS