SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS KONKURSAM SĒJĒJS - 2020

4-06-2020

Zemkopības ministrijas sadarbībā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA), Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) organizē konkursu "SĒJĒJS 2020", tas ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā.

LLMZA un LZA LMZN aicina pieteikt dalībnieku nominācijā "Zinātne praksē un inovācijas"

10. Par konkursa dalībnieku nominācijā "Zinātne praksē un inovācijas" var būt, ja ir dota informācija par darbu ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā:

10.1. zinātnieks vai zinātnieku grupa, kuru zinātniskā darba rezultāti vai izstrāde ir ieviesta praksē ražojošā uzņēmumā, zemnieku saimniecībā, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā vai noteiktā lauku reģionā vai ražošanas nozarē;

10.2. zinātnieks vai zinātnieku grupa, kuru zinātniskā darba rezultāti vai izstrāde ir inovatīva, apsteidzot pašreizējās izplatītākās aktualitātes lauksaimniecības praksē un papildinot nozaru aktualitāšu zinātnisko pamatojumu.

19. Lai konkursa dalībnieku pieteiktu dalībai konkursā:

19.3. nominācijā "Zinātne praksē un inovācijas" līdz kārtējā gada 17. jūlijam Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā vai uz e-pastu: , iesniedz:

19.3.1. rakstisku pieteikumu un pamatojumu. Konkursam izvirzītais projekts var būt arī starpnozaru rakstura ar risinājumu daudzveidīgām problēmām, kas skar arī valsts politikas nostādnes;

19.3.2. zinātniskā darba, izstrādes apraksta un pamatojuma vienu oriģināleksemplāru rakstiskā un elektroniskā (PDF formātā) veidā. Iesniedz arī pārējo konkursanta darba objektīvai novērtēšanai nepieciešamo informāciju (CV, publikāciju sarakstu, kā arī pārējos publicitāti un pēc konkursanta ieskatiem objektīvam darba vērtējumam nepieciešamos raksturojošos rādītājus). Ja uz balvu pretendē autoru kolektīvs, pieteikumā kā balvas saņēmēju norāda tikai vienu personu.

24. Konkursa dalībnieku vērtēšanu nominācijā "Zinātne praksē un inovācijas" rīko LLMZA sadarbībā ar LLU, ZM, LLKC un biedrību "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome", (turpmāk - LOSP), kura:

24.1. izsludina pretendentu pieteikšanos dalībai konkursā līdz kārtējā gada 19. jūnijam;

24.2. apkopo pieteikumus, kas iesniegti atbilstoši šī nolikuma 19.3. apakšpunktam. Precizē ekspertu komisijas sastāvu saistībā ar konkursa darbu tematiku un iespējamo dalību konkursa darbu izpildē.

24.3. līdz kārtējā gada 14. augustam neklātienē (attālināti) izvērtē pretendentus atbilstoši šī rīkojuma 9. pielikumā minētajiem kritērijiem;

24.4. līdz kārtējā gada 19. augustam iesniedz vērtēšanas rezultātus PSAN apstiprināšanai, par laureātu izvirzot vienu no konkursa dalībniekiem.

Papildu informācija: https://www.sejejs.lv/

Powered by Elxis - Open Source CMS