LLU TEHNISKĀ FAKULTĀTE UZŅEM APGRIEZIENUS TIEŠSAISTES KONFERENCES “INŽENIERZINĀTNE LAUKU ATTĪSTĪBAI” RĪKOŠANĀ

12-06-2020

Veiksmīgi noritējusi 19. Starptautiskā zinātniskā konference "Engineering for Rural Development" inženierzinātniekiem.
Š. g. 20.-22. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskā fakultāte sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) inženierzinātnes nodaļu, kā arī ar nodibinājumu "Latvijas Lauksaimniecības universitātes fonds "Jelgavas pils"" Big Blue Button platformā organizēja vērienīgu konferenci ar astoņām sekcijām. Pagājušajā gadā visvairāk dalībnieku bija LLU TF Enerģētikas institūta vadošā pētnieka Vitālija Osadčuka sekcijā1 šogad - LLU TF Lauksaimniecības tehnikas institūta Ulbrokas zinātnes centra vadošā pētnieka Ādolfa Ruciņa sekcijā (22 referāti).

Tradicionāli starptautisko konferenci Jelgavā atklāj tās galvenais organizators LLMZA īstenais loceklis Aivars Āboltiņš un LZA akadēmiķe, LLU rektore Irina Pilvere, kā arī LLMZA īstenais loceklis, LLU TF dekāns Ilmārs Dukulis. Pētījumu rezultāti ir starptautiski recenzēti, apkopoti un tiks izdoti konferences rakstu krājumā angļu valodā. Kā mums paziņoja programmas komitejas priekšsēdētājs A. Āboltiņš, tiks publicēti 282 zinātniski raksti, kuru autori pārstāv 23 valstis. Visi iesniegtie raksti iziet plaģiātisma kontroli. Kopumā rakstu izvērtēšanā piedalījās 246 recenzenti no 28 valstīm. Dažādu iemeslu dēļ tika noraidīti 148 pieteikumi. Bet, izciliem sasniegumiem inženierzinātnē dota iespēja tikt ievietotiem starptautiski atzīta zinātniskā žurnāla "Agriculture" speciālajā izdevumā "Selected Papers from Engineering for Rural Development". Publicētie raksti tiek indeksēti Scopus, Web of Science un citās datu bāzes.

Kopš 2008. gada visi konferences raksti brīvpieejā izlasāmi LLU Tehniskās fakultātes tīmekļvietnē.

Ivans Griņevičs,
Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte


1 Sk. I. Griņeviča rakstu "Zinātnes Vēstnesī" 2019. gada 1. jūlijā, pieejams: http://www.lza.lv/images/stories/zv/zv576.pdf.

Powered by Elxis - Open Source CMS