Latvijas Zinātņu akadēmija veikusi pētījumu par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību

19-06-2020

Rakstā atspoguļoti Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (HSZN) organizētās aptaujas par COVID-19 pandēmijas radīto ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību rezultāti.

Aptaujas mērķis bija noskaidrot dažādu organizāciju (valsts iestāžu, zinātnisko un nevalstisko organizāciju, ražošanas un pakalpojumu uzņēmumu un citu ekonomiskās darbības veicēju) vadītāju, darbinieku un ekspertu priekšstatu par COVID-19 pandēmijas radīto ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un vēlamo tautsaimniecības attīstības scenāriju pēc pandēmijas.

Aptauja veikta no 2020. gada 21. aprīļa līdz 30. aprīlim, tas ir, laikā, kad jau bija izsludināts ārkārtas stāvoklis, pausti fakti un izteiktas prognozes par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz tautsaimniecību kopumā un atsevišķām tās nozarēm.

Aptaujas datu iegūšanai tika izmantota aptauju organizēšanas un datu apstrādes programmatūra Google Forms. Aptaujas anketa, kas ietvēra 10 jautājumus, dalībniekiem bija pieejama tiešaistē. Rezultātu apstrādei daļēji izmantotas Google Docs, Google Sheets, un Google Slides iespējas un analītiski aprēķini Excel vidē.

Aptaujas anketas tika izsūtītas 250 organizācijām un ekspertiem (1.-4. tabulas). Atbildes saņemtas no 40 organizācijām (16% no izsūtīto uzaicinājumu skaita, 10 no tām bija anonīmas). 29 uzaicinājumi bija izsūtīti LZA locekļiem (ekspertiem). Šie eksperti tika izvēlēti, vadoties pēc trim kritērijiem: (1) LZA locekļi, kuri darbojas LZA HSZN ekonomistu grupā; (2) LZA locekļi, kuri nedarbojas šajā grupā, bet interesējas un izsaka viedokļus par Latvijas tautsaimniecību;  un (3) LZA locekļi, kuri vada zinātniskās institūcijas. No uzaicinātajiem LZA locekļiem eksperta kategorijā atbildēja viens eksperts, bet daži atbildēja kā savu organizāciju pārstāvji (vadītāji).

LZA HSZN apkopojusi pētījuma rezultātus par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību (pdf.)

Powered by Elxis - Open Source CMS