Piešķirta pirmā akadēmiķes Baibas Rivžas jubilejas stipendija

29-06-2020

Piešķirta pirmā akadēmiķes Baibas Rivžas jubilejas stipendija LLU absolventei Ievai Priedei par maģistra darbu: "Kultūras tūrisma attīstības iespējas Kurzemes reģionā"

Pagājušā gada nogalē LLU Attīstības fondā parakstīts akadēmiķes, profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas nolikums. Šo stipendijas programmu ir iniciējuši Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktoranti par godu nozīmīgajai profesores Baibas Rivžas dzīves jubilejai un devuši stipendijas programmai profesores vārdu, tai var pieteikties maģistratūras un doktorantūras studenti.

Stipendijas programmas idejas autore ir LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktorante Laila Kundziņa, kura šobrīd izstrādā promocijas darbu profesores Baibas Rivžas vadībā. Turklāt doktorantes promocijas darba tēma saistīta ar mecenātisma lomas izpēti jauno speciālistu sagatavošanā.

Stipendijas fondu šobrīd veido mērķziedojumi EUR 1800 apmērā, kurus līdz šim veikuši profesores doktoranti, absolventi un kolēģi, sveicot B. Rivžu jubilejā. Vienas stipendijas apmērs būs EUR 250. Taču stipendijas fonds ir atvērts un ziedojumus turpmāk var veikt ikviens interesents, kurš vēlas atbalstīt B. Rivžas pārstāvētās Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes labāko doktora vai maģistra darbu autorus.

Pieteikšanās stipendijai tiks izsludināta katru gadu pavasara semestrī, un tai varēs pretendēt maģistra un doktora studiju absolventi, kuri ir izstrādājuši un sekmīgi aizstāvējuši attiecīgi maģistra vai doktora darbus. Turklāt stipendijai varēs pretendēt ne vēlāk kā vienu gadu pēc grāda iegūšanas. Stipendijas ieguvējs tiks sveikts LLU svinīgās Konventa sēdes laikā decembrī.

Lasīt vairāk: https://www.llu.lv/raksts/2020-06-30/par-pirmo-akademikes-baibas-rivzas-stipendijas-laureati-klust-esaf-absolvente


Akadēmiķes Baibas Rivžas jubilejas stipendijas pirmā ieguvēja Ieva Priede. Foto: I. Priedes personīgais arhīvs

Pēdējā atjaunošana 2-07-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS