IN MEMORIAM. Česlavs Luščiks

12-08-2020

Igaunijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis

Česlavs LUŠČIKS
(15.02.1928. - 08.08.2020.)

Š.g. 8. augustā 93. mūža gadā mūžībā aizgājis Česlavs Luščiks - viens no pasaules izcilākiem fiziķiem jonu kristālu fizikā, kurš atklāja elementāro elektronu un eksitonu procesus defektu veidošanā un luminiscencē. Česlavs Luščiks ir triju monogrāfiju un ap 400 publikāciju autors. Viņa neskaitāmie studenti un aspiranti ir aktīvi zinātnieki dažādās valstīs.

Česlavs Luščiks dzimis Ļeņingradā. Trīspadmit gadu vecumā Česlavs Luščiks pārdzīvoja Ļeņingradas blokādi, kur bojā gāja viņa māte. 1951. gadā viņš ar izcilību pabeidza studijas Ļeņingradas Universitāti un pēc aspirantūras 1954. gadā aizstāvēja promocijas darbu par kristālu termoaktivācijas spektroskopiju. Tai pašā gadā Česlavs Luščiks no sava zinātniskā vadītāja profesora Fjodora Klementa tika uzaicināts zinātniskam darbam Tartu valsts universitātē, kurai viņš veltījis visu savu mūžu.

1954. gadā Česlavs Luščiks ir vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Igaunijas Fizikas un astronomijas institūtā Tartu. 1964. gadā viņš aizstāvēja doktora disertāciju Ļeņingradas Optikas institūtā un tai pašā gadā viņš tika ievēlēts par Igaunijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli. No 1960. gada viņš ieņēma dažādus amatus Fizikas un astronomijas institūtā un bija Luminiscences laboratorijas un Jonu kristālu fizikas laboratorijas vadītājs līdz 2018. gadam.

Profesors Česlavs Luščiks Tartu nodibināja Dielektrisko kristālu fizikas skolu un ietekmēja šīs jomas pētniecības attīstību Latvijā, Krievijā, Kazahstānā un Kirgizstānā. Viņa vadībā tika aizstāvētas 50 zinātņu kandidātu disertācijas fizikā un ķīmijā.

Česlavs Luščiks devis lielu ieguldījumu cietvielu fizikas attīstībā Latvijā. Kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem pirmie aspiranti cietvielu fizikā tika gatavoti Tartu valsts universitātē. Cietvielu fizikas attīstību Latvijā sekmēja arī Česlava Luščika lekcijas jonu kristālu fizikā Latvijas valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. Īpaša loma cietvielu fizikas attīstībā bija Baltijas semināriem Jonu kristālu fizikā, kas kopš 1959. gada pēc Česlava Luščika ierosinājuma katru otro gadu pēc kārtas notika Rīgā un Tartu un pulcināja fiziķus no visas Padomju Savienības. Šie semināri vēlāk pārtapa Vissavienības konferencēs par radiācijas fiziku un ķīmiju dielektriķos, kas periodiski notika Rīgā. Radoša sadarbība ar Česlavu Luščiku veicināja pētniecību cietvielu fizikas jomā Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūtā, kā arī viņa idejas iedvesmoja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta darbību kā tā dibināšanas, tā arī attīstības gaitā.

Apliecinām savu visdziļāko cieņu zinātnei veltītam mūžam un izsakām līdzjūtību Česlava Luščika ģimenei!

LZA īstenie locekļi Kurts Švarcs, Jevgēnijs Kotomins,
LZA ārzemju loceklis Roberts Evarestovs,
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Powered by Elxis - Open Source CMS