LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde 2020. gada 26. augustā

17-08-2020

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
 s ē d e
Trešdien, 2020. gada 26. augustā plkst. 15.00 līdz 17:00
LZA Senāta sēžu zālē
un
Zoom platformā

Lekcija:

CONTINUUM MECHANICS - A TOOL FOR SOLVING PRACTICAL PROBLEMS
OR A MATHEMATICAL GAME?

Mūsu viesis no Vācijas

Profesors, Dr.-ing.habil., Dr.h.c.mult HOLM ALTENBACH
Foreign Member of the Russian Academy of Sciences
profesors  Lehrstuhl für Technische Mechanik und Geschäftsführender Leiter
Institut für Mechanik,  Fakultät für Maschinenbau,  
 
www.ifme.ovgu.de/altenbach

Diskusija

Ir iespejas lekciju  klausīties uz vietas Senāta zālē un attālināti pieslēdzoties zoom.

Powered by Elxis - Open Source CMS