ARTEMIS kopīgā tehnoloģiju ierosme

12-04-2011
ESdok/Artemis.jpg 

ARTEMIS (Progresīvā pētniecība un tehnoloģijas iegultās inteliģences un sistēmu jomā) darbība tika uzsākta 2008.gadā izveidojot ARTEMIS kopuzņēmumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr.74/2008 (2007.gada 20.decembris) ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā.

Kopuzņēmuma darbība ir plānota nākošiem desmit gadiem.


ARTEMIS mērķi
iegulto sistēmu jomā ir:

izveidot vidi plaši izmantojamu, savstarpēji savietojamu, rentablu un reizē jaudīgu, droši aizsargātu elektronikas un programmatūras sistēmu projektēšanai, izstrādei un ieviešanai;

veidot arhitektonisku standartpieeju etalonparaugus daudzpusējiem pielietojumiem plašā izstrādājumu klāstā;

izstrādāt savienotājprogrammatūras iegulto sistēmu nevainojamas savienojamības un mijiedarbības nodrošināšanai;

nodrošināt integrētus projektēšanas un izstrādes programmatūras rīkus;

attīstīt ātras izstrādes un prototipu radīšanas paņēmienus.

Eiropas Kopienas līdzfinansējums ARTEMIS ietvaros īstenotajām aktivitātēm ir paredzēts 420 miljoni eiro apmērā. Finansējums ARTEMIS mērķu sasniegšanai tiks piešķirts atbalstot projektus, kas iesniegti ARTEMIS ietvaros izsludinātos projektu pieteikumu konkursos.


ARTEMIS kopuzņēmuma dalībvalstis

ARTEMIS kopuzņēmumā ir iesaistītas 22 Eiropas Savienības dalībvalstis

Austrija

Ungārija

Beļģija

Īrija

Kipra

Itālija

Čehijas Republika

Latvija

Vācija

Nīderlande

Dānija

Norvēģija

Igaunija

Portugāle

Spānija

Rumānija

Somija

Zviedrija

Francija

Slovēnija

Grieķija

Apvienotā Karaliste

Latviju ARTEMIS kopuzņēmumā pārstāv Izglītības un Zinātnes ministrija, piešķirot nacionālo finansējumu projektiem. Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā ARTEMIS aktivitātes Latvijā koordinē un projektu īstenošanai piešķirto finansējumu administrē Latvijas Zinātņu akadēmija.


Latvijas pārstāvji ARTEMIS kopuzņēmuma Valdē ir:

Dr. Māris Alberts

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta laboratorijas vadītājs
Tālrunis: 67226997
e-pasts:

Dr. Modris Greitāns

Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors
Tālrunis: 67558155
e-pasts:


Latvijas pārstāvji Valsts institūciju pārstāvju padomē ir:

Dr. Modris Greitāns

Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors
Tālrunis 67558155
e-pasts:

Dina Bērziņa

Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta pētniece
Tālrunis: 67229727
e-pasts:


KONTAKTI

Dina Bērziņa

7.Ietvara programmas Nacionālais kontaktpunkts
e-pasts:
tel.67229727

Ineta Plikša

Projektu koordinatore
Eiropas programmu centrs
Latvijas Zinātņu akadēmija
Tālrunis mob.: 26443380
E-pasts:

Pēdējā atjaunošana 12-04-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS